Redovnička formacija sadrži kandidaturu, postulat, novicijat, juniorat, trajnu formaciju.

Telefon

+385 31 801 212

Mobitel

099 501 28 44

Email

dorotejakr767@gmail.com

Adresa

Kralja Tomislava 22, 31400 Đakovo

Dođi i vidi!

Postulatska formativna zajednica

Kandidatura i postulat

To je period života u samostanu u zajednici, vrijeme kada djevojka završava potrebno školovanje kako bi kasnije kao sestra mogla djelovati: bilo u župi, bilo u školi, u bolnici, vrtiću, ili na drugom mjestu, gdje ju zajednica zatreba.

Nakon završene srednje škole počinje bliža redovnička formacija i to najprije POSTULAT, kao jedan korak naprijed, a on traje oko godinu dana. U vrijeme postulata, postulantice su u našoj kući u Đakovu, gdje uče duhovne sadržaje, i uvode se iz bližega u naš način života i djelovanja. 

Ako djevojka osjeti Božji poziv u svom srcu i odluči na njega odgovoriti u našoj zajednici onda se najprije javi s. Doroteji Krešić na telefon: 031/801-212; 099 50 12 844, ili na e-mail: dorotejakr767@gmail.com, voditeljici kandidatica, te po dogovoru s njom dolazi u Đakovo u naš samostan. Tako postaje naša kandidatica.

Novicijat - upoznati Boga upoznati sebe.

Novicijat je razdoblje koje u našoj Družbi traje dvije godine. Slijedi nakon kandidature i postulata. Za razdoblje novicijata specifično je nutarnje i vanjsko ozračje samoće, ali i vrlo intenzivnog zajedništva s Bogom i s drugima. Želiš li upoznati Boga upoznaj sebe – govore nam duhovni oci. To je iskustvo pustinje, ali i dubokih susreta, ne samo s Bogom i s drugima, već i sa samim sobom. Onaj tko se u povjerenju prepusti Božjem vodstvu doživljava snažnu prisutnost Boga u vlastitom životu: Boga koji ljubi, neizmjerno ljubi konkretnu osobu, takvu kakva jest. Svakodnevno zajedničko i osobno druženje s Božjom riječi rađa preobraženim doživljajem cjelokupne stvarnosti u sebi i oko sebe. Osoba se također susreće na vrlo intenzivan način s Pravilom i Konstitucijama naše Družbe: riječ je o Pravilu trećega samostanskog reda sv. Franje i Konstitucijama Milosrdnih sestara sv. Križa, što čini i najopširniji sadržaj u novicijatu, osobito u prvoj godini. Osim molitve, zajedničkog života, upoznaju se sadržaji zavjeta i obveze koje osoba na sebe preuzima polaganjem zavjeta, a sve to upravo u duhu Karizme naše Družbe po kojoj se razlikujemo od svih ostalih redovničkih zajednica. Druga godina novicijata u našoj Družbi sastoji se od praktičnog života pojedine sestre novakinje u konkretnoj zajednici sestara sv. Križa, a nakon toga i tromjesečne pripreme u kući novicijata za polaganje Prvih redovničkih zavjeta. Onaj tko je prošao ovo razdoblje u otvorenosti srca zna da se ne može staviti u riječ punina i ljepota, snaga i dubina ovoga razdoblja, a djevojka koja se osjeća potaknutom od Duha Božjega neka s povjerenjem u Njegovu milost dođe i vidi.

Juniorat

Nakon Prvih zavjeta započinje vrijeme juniorata. Sestra juniorka nastavlja svoj ljudski i duhovni rast stavljajući u praksu ono što je tijekom prethodnog vremena učila, studirala i produbljivala, obzirom na svoj poziv i svoje poslanje u posvećenom životu. Juniorat traje pet godina a usmjeren je na pripravu cijele osobe za konačno i posvemašnje predanje Bogu po Doživotnim zavjetima. U vremenu juniorata sestre juniorke već djeluju u vanjskim apostolatima Družbe, mnoge od njih su na radnim mjestima u bolnici, u školi, u pastoralu na župi itd., a ujedno je to vrijeme njihove profesionalne izobrazbe (ako to već nije ostvareno prije) i stručnog doškolovanja, što mnoge profesije zahtijevaju.

Kroz vrijeme juniorata sestre juniorke upoznaju Duh i apostolat Družbe izbliza i sebe kao člana Družbe u službi njezina apostolata. Nakon pet godina juniorata, sestre polažu Doživotne zavjete, a prije toga obavljaju dulju i temeljitu pripravu na taj važan životni čin.

Bit
religioznog života, kršćanske savršenosti
jest trajna prisnost s Bogom.

Iz Konstitucija od 1860.

Trajna formacija

S polaganjem doživotnih zavjeta ne završava vrijeme formacije. Sestre i dalje nastavljaju   svoj trajni formativni hod, kroz seminare, stručna predavanja, susrete duhovne obnove, zajednička hodočašća na sveta mjesta, i dr. Njihovi susreti, organizirani od strane Družbe,  upriličeni su uglavnom po dobnim skupinama, te se obrađuju teme koje su važne za određenu životnu dob i djelatnosti vezane uz nju, a ponajviše teme iz duhovnosti. Sestre sudjeluju i na susretima koji se organiziraju na općem planu Crkve i tako sve više razvijaju svoju osjetljivost za njezine potrebe. Ne umaraju se tražeći nove putove ljudima i boreći se za dostojanstvo svakog čovjeka, kako su to činili utemeljitelji o. Teodozije Florentini i Majka M. Terezija Scherer.

Zlatni zavjeti 2019.