"Križ neka ti bude prva i najdraža slika."
                                                                                                                                                                 o. Teodozije Florentini

Uz majčin dan nije mogla biti upriličena ljepša čestitka od duhovnih vježbi za majke s djecom, u organizaciji Doma duhovne pomoći Milosrdnih sestara sv. Križa od 6. do 8. svibnja 2016. Iznenađujući je bio odaziv mladih majki s malom dječicom, kao i želja da očevi također sudjeluju na ovom susretu. Već ovaj puta došlo je više njih, a potvrđena je…
TJEDAN ŽIVOTA S KRUHOM, u postu, molitvi i šutnji održan je u kući „Betanija“ u Đakovu od 8. do 13. ožujka 2016. u organizaciji Doma duhovne pomoći Milosrdnih sestara sv. Križa. Sudjelovalo je 27 sudionika, od čega 1 svećenik i 5 redovnica. Voditeljica je bila s. Ljilja Pehar, franjevka iz Mostara. Sudionici su došli iz raznih mjesta (Đakovo, Kuševac, St.…
„Budimo milosrdni kao što je Otac naš nebeski.“ - Evo najizvrsnijeg puta svakog čovjeka kršćanina: biti milosrdni, suosjećajni prema svome bratu, prema svakom čovjeku. Ne te nas riječi svake nedjelje, dapače svakoga dana podsjećaju naši svećenici i redovnici a posebno u ovoj godini milosrđa. Neprocjenjiva je služba biti svećenik, biti redovnik/ica: oni su rasadište Božje riječi u našim umovima i…
Od 8. do 10. siječnja 2016. održane su u organizaciji Doma duhovne pomoći u Đakovu, u kući „Betanija“ duhovne vježbe za žene na temu: S Majkom milosrđa kroz godinu milosrđa. Dani mira, tišine, molitve i razmatranja bili su za žene izvor nove snage za životne zadaće. Tema je izabrana u skladu s jubilejskom godinom milosrđa, a posebni je naglasak stavljen…
U kući „Betanija“ u Đakovu održan je tjedan života s kruhom, od 13. do 18. listopada 2015., pod vodstvom s. Ljilje Pehar, franjevke iz Mostara. Providonosna je bila podudarnost sa održavanjem biskupske sinode o obitelji u Rimu, pa je nakana seminara posta bila na poseban način molitva za obitelj. Tema seminara bila je: „Gledajte u Gospodina i razveselite se!“ Cilj…
Majke s malom djecom imale su prigodu tri dana boraviti u Betaniji u Đakovu na duhovnim vježbama koje je vodila Katarina Ralbovsky, teologinja i odgojiteljica, s dugogodišnjim iskustvom rada u hagioterapiji, na temu: Duhovna dimenzija odgoja. U organizaciji susreta sudjelovale su s. Rastislava Ralbovsky i s. Marija Klara Klarić uz pomoć volontera. Duhovne vježbe su sadržavale odvojen program za majke.…
Tjedan života s kruhom, od 3. do 9. ožujka 2015., nije bio gladovanje, nego svetkovanje blagovanja kruha, koji nas je približavao euharistijskom Kruhu života. To je iskustvo sudionika, a ne teorija. Svi oni svjedoče da su iznenađeni kako je to moguće, i da to donosi vrlo snažne duhovne plodove. Voditeljica seminara, koji je održan u Đakovu, u samostanskoj kući „Betanija“,…

Facebook likebox