"Što god Bog pripušta, za mene je spasonosno."

Otac Teodozije 

MJESEČNI SUSRETI "MIR U BOGU" u šk. godini 2012/13. Okvirna tema: U ŠKOLI VJERE Mjesečni susreti duhovnog odmora i obnove pod motom „Mir u Bogu“ organiziraju se kontinuirano od 1996.g., a namijenjeni su osobama u profesionalnim službama pomaganja: u odgoju, zdravstvu, socijalnim, karitativnim i sl. službama (tzv. "profesionalnim pomagačima"). Susreti sadrže tematska predavanja, radionice (uz svjedočanstva, primjenu Biblije, dijameditacije, likovnog…
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3