"Ne smijemo računati na uspjeh,

moramo vršiti svoju dužnost.
                                                                                                                                                                  o. Teodozije