"Budite strpljive, izdržite, molite i uzdajte se u dragoga Boga."

                                                                                                                                         bl. majka M. Terezija Scherer

Terezijin krug

Što je Terezijin krug? 

Terezijin krug  - to su štovatelji bl. M. M. Terezije koji se zajedno sa zajednicom Milosrdnih sestara sv. Križa okupljaju oko lika i djela  bl. M. M. Terezije, prve vrhovne poglavarice i najizvrsnije suradnice švicarskog kapucina o. Teodozija Florentini, utemeljitelja Družbe Milosrdnih ss. sv. Križa.
Oni po uzoru na ovu veliku ženu  kršćanske djelotvorne ljubavi traže i pronalaze odgovore na potrebe ljudi u svojoj sredini napose kroz   animiranje  Hodočasničkog dana s misnim slavljem,  kroz Oratorij sv. Križa  i kroz različite oblike  karitativne djelatnosti.
Deset godina poslije Terezijin krug je moguće vidjeti i s motrišta opisa civilnog društva kao  građansku inicijativu.  Poznato je da su štovatelji bl. M. M. Terezije u svojoj sredini počeli biti prepoznatljivi po svojem  djelovanju od  2001. godine. 

terkrug

 

Obilježavanje desete obljetnice
Terezijina kruga 

O desetoj obljetnici Terezijina kruga u samostanskoj crkvi Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, u srijedu, 16. ožujka, održano je 8. korizmeno hodočašće Područnih mjesnih bratstava Franjevačkoga svjetovnog reda. Misno slavlje predvodio je gvardijan fra Gordan Propadalo, uz koncelebraciju fra Flavijana Šolca, preč. Ivana Lukačevića i vlč. Ivice Martića, a veliki broj vjernika, štovatelja Majke Marije Terezije Scherer, dupkom je ispunio samostansku crkvu Srca Isusova.

 Gvardijan Propadalo u homiliji je potaknuo vjernike da promisle o mjestu koje u njihovu životu zauzima Božja Riječ. „Stječe se dojam da nikada kao danas nije bilo toliko Božje Riječi, a da se manje živjela. Isus je rekao da čovjek živi od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta, i svaka nosi duh i život, što znači da bez Božje Riječi nema života. Upravo zato je trebamo cijeniti. Trebali bi se zamisliti i usplahiriti kada razmišljamo o Božjoj Riječi koja pada mimo nas i oko nas, ali nas ne dotiče, u nama ne djeluje“, rekao je, između ostaloga, propovjednik. Podsjetio je da mnogi danas bježe od razgovora s Bogom kroz njegovu Riječ te je preporučio Molitveno čitanje Božje Riječi. „Ljubimo Božju Riječ jer bez nje nema života. U ovom korizmenom vremenu, kada do nas dolaze lažne riječi, glasovi lažnih proroka koji svo veselje imaju u tom da u nama razore ono dobro i plemenito, Bog istovremeno strepi u svojoj očinskoj ljubavi prema svakom od nas. Ugledajmo se, stoga, prvenstveno u Blaženu Djevicu Mariju, koja je svaku tu Riječ pohranila u svojoj duši, o njoj razmatrala i iz nje crpila snagu, kao i u sve svece koji su prigrlili tu Riječ koja ih je suobličila Isusu Kristu“, potaknuo je nazočne vjernike fra Propadalo.

Nakon mise u dvorani Florentini održano je predstavljanje Pravilnika o životu i djelovanju Mjesnog bratstva FSR-a bl. M. M. Terezije Scherer. Nazočnima se obratio Ivan Andrić, služitelj Bratstva, pozdravljajući sve časne sestre, duhovne asistente, svećenike, članove Područnog vijeća, članove Franjevačke mladeži, a napose područnog i nacionalnog služitelja Vida Matu Batorovića koji je zajedno sa voditeljicom Terezijinog kruga i duhovnom asistenticom Mjesnog bratstva č. s. Karmelom Dominković, budno pratio utemeljenje i razvoj đakovačkog Bratstva.

S. Karmela u svom je govoru zahvalila svim zaslužnim osobama te, među ostalim, istaknula kako se Terezijin krug, osim Mjesnoga bratstva FSR-a, kao vrhunca, krune i srca Terezijna kruga, kroz različite inicijative i aktivnosti proširio diljem nadbiskupije; od Iloka preko Tordinaca, Lovasa i Vukovara do Belišća, Valpova i Donjeg Miholjca. Spomenula je važnost skupine liturgijskih pjevača u Našičkom Breziku, a napose četiriju molitvenih zajednica Terezijina kruga u Đakovu, Osijeku, Starim Perkovcima i Nizi, naglasivši kako je u osnivanju i peta, u župi Kuševac. Iznijela je podatke kako program Terezijina kruga u ovom trenutku poslužuje sedam timova geronto domaćica s 80-ak članica, pet molitvenih skupina s oko 100 molitelja i jedno kanonski utemeljeno i društveno registrirano Mjesno bratstvo FSR-a pri Samostanu, sa preko 60 zavjetovanih članova koji dolaze iz pet župnih zajednica: dvije đakovačke, Kuševac, Punitovci, odnosno Josipovac i Sikerevci. Spomenula je i djelovanje milosrdne sestre Mirele Štraub, koja se zauzima za promicanje gotovo istovjetnog programa u lipičkom kraju.

Nešto više o prvim koracima Terezijina kruga u Đakovu u svom je obraćanju izrekla s. Estera Radičević, koja je obnašala službu provincijalne poglavarice prije 10 godina, nakon čega je gosp. Mato Batorović predstavio Pravilnik. Naglasio je kako su Pravilo FSR-a, Generalna konstitucija i Statut Nacionalnog bratstva osnovni i glavni dokumenti života i djelovanja svjetovnih franjevaca, koji uz zakonodavnu vrijednost puni su poticaja za duhovnu izgradnju. Upravo prilagođavanjem i razradom članaka o organizacijskom ustroju, životu i djelovanju Bratstva iz tih dokumenata nastao je Pravilnik Mjesnog bratstva bl. M. Marije Terezije Scherer, koji će olakšati djelovanje svih članova Bratstva, utoliko što će, korak po korak, dati odgovore što raditi i kako djelovati, kako naći sebe u Bratstvu i kako se dati Bratstvu.

Na samom kraju druženja nazočnima se obratila provincijalna poglavarica s. Franciska Molnar, potaknuvši na daljnji koristan i konstruktivan rad. Susret je završio zajedničkom zakuskom uz glazbenu kulisu za koju su se pobrinuli đakovački framaši. Anica Banović

Program 16. ožujka 2011.

Kratak opis plana dosadašnjeg rada

1. Socijalno humanitarni rad:        

 • Trajno otvorena humanitarna akcija od 2001. godine           
   Među nama – siromah siromahu       
 • Posjeti rubnoj  društvenoj skupini ljudi: starijim i nemoćnim osobama na            kućne adrese       
 • Redoviti posjeti  Domu za starije osobe  - Đakovo       
 • Dva organizirana godišnja susreta - druženja za starije osobe s prikladnim programom                              
 • Pritjecanje u pomoć u raznim potrebama       
 • Savjetovalište za trudnice u nevolji: Inicijjativa  za zaštitu i život nerođenih –                                                                                                 p r o    v i t a  Đakovo

2.  Partnerstvo s Udrugama: 
    Zlatna dob Tordinci; Nevena, Potnjani; Organizacijom žena HSS – a         
    Hrvatsko srce Đakovo; Amadea Đakovo        
    Sudjelovanje zajedno s drugim Udrugama grada Đakovo u humanitarnoj akciji gradskoga
    poglavarstva Dobro je činiti dobro 

Odgojni rad za  promicanje temeljnih ljudskih i kršćanskih  vrijednosti je sustavan, redovit i obuhvaća:

 • Tjedne susrete:     Molitveno čitanje Božje Riječi – lectio divina       
 • Mjesečne   „    :     Skupština članova Mjesnog bratstva FSR – a;            
                               Hodočasnički dan    
 • Kvartalne   „    :      Dan tišine – kontemplativan subota  3 puta godišnje                                 
                               Oratorij sv Križa  3 puta godišnje    
 • Godišnje    „    :      Duhovne vježbe u svakodnevici - 8 tjednih tematskih  susreta
                                                                                u trajanju od 2 sata 

Program pruža:  

 • Mogućnost osobnih individualnih  razgovora koje  godišnje zatraži između 50 i 70 osoba.
 • Organiziranih 12 Hodočasničkih dana svakoga 16. u mjesecu  okuplja 250 do 300 sudionika iz Đakova, bliže i dalje okolice.
 • Redovitih sudionika u cjelokupnom odgojnom  programu bez Hodočasničkog dana sudjeluje 150.  

Kanonsko utemeljenje Mjesnog bratstva 
Franjevačkoga svjetovnog reda bl. M. M.  Terezije Scherer 
pri samostanu Milosrdnih ss. sv. Križa u Đakovu 

Nakon trogodišnje pripreme i ispunjavanja potrebnih uvjeta  kanonski je utemeljeno Mjesno bratstvo  Franjevačkoga svjetovnog reda bl. M. M Terezije ( 2004. ) godine, kao odgovor na traženje  onih štovatelja koji su u svojim srcima prepoznali poziv na dublje  življenje Evanđelja sukladno Pravilu i konstitucijama Franjevačkoga svjetovnog reda.       
Mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (FSR ) ima status crkvene pravne       osobe.Članovi Mjesnog bratstva su najzauzetiji nosioci cjelokupnog programa Terezijinog kruga.  Bratstvo broji 63 pravovaljana člana. Uvođenje u Bratstvo traje 3 do 4 godine i ima svoj  poseban  program uvođenja. Bratstvo izdaje i svoj bilten.Zajedno učimo zašto živjeti, kako trpjeti i umrijeti, sa željom da  po našim skromnim nastojanjima i htijenjima ostane neizbrisivo ispisan trag izvorno življene  karizme milosrdne ljubavi, po uzoru na sv. Franju Asiškog, bl. M. M. Tereziju Scherer i o. Teodozija Florentini.                               
Kratak opis potreba korisnika 
Na području Grada i okolice ima veliki broj starijih osoba približno 23 % od  ukupnog broja stanovništva, kao i onih u najrazličitijim životnim potrebama koje nisu u stanju skrbiti o sebi. Često su to osobe s minimalnim primanjima nerijetko bolesni, nemoćni, odgojno zanemareni s niskim stupnjem obrazovanja, umorni i iscrpljeni od ratnih posljedica i stradanja.

Opterećeni obiteljski odnosi, zdravstvena i socijalna služba po važećim propisima nisu u mogućnosti osigurati cjelovitu skrb, a građani, često nisu ni upoznati sa svojim pravima. 
Iz rečenog je  vidljivo  da u lokalnoj zajednici  nema dovoljno mogućnosti u zadovoljavanju  navedenih potreba u postojećim resursima kako institucionalnim tako u izvaninstitucionalnim.
Svojim udruženim djelovanjem kao kršćani već jedno desetljeće utječemo na poboljšanje kvalitete života potrebitih sugrađana, na  način razmišljanja,  promjenu  stečenih različitih nepoželjnih ponašanja, zauzimajući se za promicanje suradnje i kreativnog pristupa kulturi življenja.
Okupljamo građane koji žele volonterski pomagati starijim i nemoćnim osobama u okolnostima u kojima žive što podrazumijeva traženje i posjećivanje ugroženih osoba upotrebi bez obzira na vjersku i etničku pripadnost. 
Prikupljamo osnovne životne potrepštine i vršimo njihovu podjelu.  

Područje djelovanja
Đakovo, Osijek, Ilok, Tordinci, Sikirevci, Niza, Stari Perkovci,  Sonta i Subotica.


Vrednovanje rada
Vrednovanje rada se utvrđuje vođenjem potrebne dokumentacije, a o aktivnostima i korisnicima  na osnovi plana utvrđenog pri procjeni potreba pojedinaca stav se preispituje na  sjednicama članova Vijeća  i Mjesečnim skupštinama  Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda. 

Javno predstavljanje  
Redovito je bilježeno na samostanskoj Web stranici, Web stranici Područnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda u Osijeku, javljanjem u medijima, dnevnom tisku, Radio Đakovu, Web stranici i Vjesniku Đakovačko – osječke nadbiskupije, Glasu Koncila i Katoličkom radiju.

Kontakt:
tel. 801-261
e-pošta: karmela.dominkovic@os.t-com.hr 

Facebook likebox