"Križ neka ti bude prva i najdraža slika."
                                                                                                                                                                 o. Teodozije Florentini

Što je Franjevački svjetovni red? Franjevački svjetovni red (FSR) potječe od nadahnuća sv. Franje Asiškoga kojemu je Svevišnji objavio evanđeosku bit života u bratskome zajedništvu.  Franjevački svjetovni red je javno društvo u Katoličkoj crkvi i raščlanjuje se u bratstva na različitim razinama: mjesnoj, područnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Bratstva se međusobno usklađuju i povezuju propisima Pravila, Generalnih konstitucija i Statuta Franjevačkoga…

Facebook likebox