"S Bogom i za Boga može se Mnogo!"

                                                                                                                                         bl. majka Marija Terezija Scherer

U znaku križa 149/4-2018.

znak

 

 

LIST MILOSRDNIH SESTARA SV. KRIŽA

POSEBAN BROJ

UZ 150. OBLJETNICU

DOLASKA SESTARA U ĐAKOVO

1868. - 2018.

Facebook likebox