"Molitva, tj. susret s Bogom,

ljudima je tako potrebna kao disanje."

                                                                                                                                                                  o. Teodozije

U znaku križa 148/3-2018

UZNAKU 2018sm     

 

 

 

 

 

 

 

 

Treći broj 2018. godine

Drugi broj 2018. godine

Prvi broj 2018. godine

Treći broj 2017

Pogledajte drugi broj 2017

Pogledajte prvi broj 2017

Glavna i odgovorna urednica

s. M. Jacinta Mandura
s.jacinta.mandura@gmail.com

Lektura
s. M. Stela Filipović

Korektura
s. M. Augustina Dominković

Google
Google Maps
WikipediA
Twitter

Facebook likebox