"Križ neka ti bude prva i najdraža slika."
                                                                                                                                                                 o. Teodozije Florentini

U znaku križa 150/1-2019

ZNAK 2019     

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi broj 2019. godine

Četvrti broj 2018. godine

Treći broj 2018. godine

Drugi broj 2018. godine

Prvi broj 2018. godine

Treći broj 2017

Pogledajte drugi broj 2017

Pogledajte prvi broj 2017

Glavna i odgovorna urednica

s. M. Jacinta Mandura
s.jacinta.mandura@gmail.com

Lektura
s. M. Stela Filipović

Korektura
s. M. Augustina Dominković

Google
Google Maps
WikipediA
Twitter

Facebook likebox