"Kad se upozna i odabere svoje zvanje,

tada preostaje samo jedno: 

biti vjeran do kraja."

                                                                                                                                        o. Teodozije Florentini

U DOMU ZA STARIJE I BOLESNE U VISU

Tradicionalno već osam godina, djeca iz malog crkvenog zbora, na blabdan svetog Ivana evanđeliste animiraju svetu Misu i priređuju božićnu priredbu, koju izvode u župi pred župljanima i u domu za starije i nemoćne u gradu Visu. Ovom prilikom kod pohoda starijima i bolesnima u Domu, iskoristili su priliku porazgovoriti s korisnicima i tako ih razveselili svojim dolaskom. U pripremama za priredbu i nastup, marljivo i odgovorno su se angažirali gosp. Vinko Udiljak i gospođa Zoja Zupcic u suradnji sa s. Ivankom Vrgoč i s. Anetom Raič.
Veselo druženje sa starijima i bolesnima završilo je uz sokove i slatkiše koje je pripremilo osoblje Doma. s. A.

Facebook likebox