"Križ neka ti bude prva i najdraža slika."
                                                                                                                                                                 o. Teodozije Florentini

POHOD ŽUPI DUBOŠEVICA

Na poziv župnika vlč. Zorana Vukoje, naše su sestre i kandidatice (njih 9) na nedjelju Krista Kralja sudjelovale na svečanoj misi u 11 sati u župnoj crkvi Uznesenja Marijina u Duboševici. Zajedno sa župljanima molile su za sestre koje su djelovale u ovoj župi, za sve župljane  ove župe, kao i za nova duhovna zvanja. Nakon pročitanog Evanđelja s. Marija Petra Toman predstavila je PP prezentacijom našu Provinciju i djelovanje sestara u Duboševici. Nakon toga je kandidatica Slavica Sajdl posvjedočila svoj životni put do samostana, što je bilo veoma dojmljivo da su mnogi i zaplakali. Tijekom mise sestre i kandidatice su pjevale i nekoliko pjesama uz tamburicu i gitaru. Kandidatice su čitale čitanja i molitvu vjernika, a s. Valerija Široki  i s. Doroteja Krešić pjevale psalam.

Sestre su u Duboševici djelovale kratko: od 1959. do 1964. god. Sestra Andronika Fišer vršila službu kuharice, s. Gertruda Mutter sakristanke, a s. Stjepanka Lacković katehistice. Od 1965. do 1980. s Andronika i s. Adrijana, rođena sestra tadašnjeg župnika vlč. Andrije Kramara, naizmjenično su dolazile i vodile domaćinstvo u župi.

Sestre i kandidatice bile su od župnika i župljana veoma srdačno i toplo primljene. Na kraju mise je župnik objavio radost novog duhovnog zvanja iz ove župe, koje on prepoznaje u svojoj ministrantici Ani Mariji. Na što se zaorio gromoglasan pljesak.

Nakon mise župnik sa suradnicima poveli su sestre i kandidatice u župni dom gdje su zajedno blagovali i nastavili ugodno druženje. Neki od njih su ispričali svoja sjećanja i zgodice na s. Androniku i s. Gertrudu, sa željom da nas zagovaraju na nebu! s. M. Petra

Facebook likebox