"Križ neka ti bude prva i najdraža slika."
                                                                                                                                                                 o. Teodozije Florentini

POHOD ŽUPI ŠTITAR

POHOD ŽUPI ŠTITAR POHOD ŽUPI ŠTITAR POHOD ŽUPI ŠTITAR POHOD ŽUPI ŠTITAR POHOD ŽUPI ŠTITAR POHOD ŽUPI ŠTITAR POHOD ŽUPI ŠTITAR

Na poziv župnika vlč. Pave Madžarevića, naše su sestre na drugu korizmenu nedjelju pohodile župu sv. Mateja apostola i evanđeliste u Štitaru. U popodnevnim satima su se susrele s krizmanicima i održale katehezu: … Pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom. Sestra Teodozija Marinović, novakinja posvjedočila je svoj put do samostana, što su veoma pozorno pratili. Tada smo svi zajedno pošli na večernju svetu misu i zajedno sa župljanima molili za sestre koje su djelovale u ovoj župi, za sve njih koji danas žive u ovoj župi, kao i za nova duhovna zvanja. Nakon pročitanog Evanđelja i nekoliko poticajnih župnikovih riječi, s. Rafaela Jozić je uz prezentaciju predstavila našu Provinciju i djelovanje sestara u Štitaru. Sestre su u ovoj župi djelovale od 1957. godine. Zajednica je ukinuta 2005. god., ali su sestre još 5 godine putovale u Štitar za vođenje crkvenog pjevanja i župne kateheze. Sestre su ovdje ostavile dubok trag, o čemu svjedoči i 11 živućih sestara u našoj Provinciji rodom iz Štitara. Od velikog broja sestara koje su djelovale u Štitaru, s nama je u pohodu bila s. Benedikta Tumpa, koja je u dva navrata bila u ovoj župi. Molitve i žrtve naših sestara neka budu sjeme novih redovničkih i svećeničkih zvanja. S. Marija Petra Toman

Facebook likebox