"Na zemlji imamo samo jednu zadaću -

Ispuniti Volju Božju!"
                                                                                                                                         o, Teodozije Florentini

SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE

SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE SUDJELOVANJE NA KRIŽNOM PUTU ZA MLADE ĐAKOVAČKO – OSJEČKE NADBISKUPIJE

Na križnom putu za mlade koji je u subotu, 17.3.2018. organizirala Đakovačko-osječka nadbiskupija pod geslom „Evo Jaganjca Božjega!“ (Iv 1, 29), sudjelovale su i naše kandidatice i postulantice zajedno sa svojom odgojiteljicom, s. Dorotejom Krešić. Križni put krenuo je iz mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, kretalo se na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci – Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica, a zadnja postaja i odredište bio je Donji Miholjac.

Na križnom putu je sudjelovalo više od 1.700 mladih vjernika iz gotovo svih župa Nadbiskupije. S mladima iz svojih župa sudjelovale su i naše sestre: s. Ana Cvitanušić, s. M. Kristijana Kolić i s. Lendita Dedaj.

Kilometri hoda bili su ispunjeni molitvom postaja križnoga puta, molitvom krunice, pjesmom i druženjem. Bilo je lijepo promatrati mlade kako ustrajno hodaju s osmijehom na licu i pjesmom na usnama unatoč kiši koja nas je pratila cijelim putem.

Euharistijsko slavlje predslavio je Đakovačko - osječki nadbiskup Đuro Hranić, u koncelebraciji oko dvadesetak svećenika po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u Donjem Miholjcu, gdje su pastoralno aktivne naše sestre. Nadbiskup je zahvalio mladima na sudjelovanju i rekao kako je ponosan na mladež nadbiskupije koja je unatoč kišnom vremenu i vjetru hrabro koračala Kristovim putem.

postulantica Marina Makar

Više o tome...

Facebook likebox