"Samo put križa vodi u nebo!"

                                                                                                                                                                 bl. m. M. Terezija

SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI

SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI SUDJELOVANJE U HODU FRANJEVAČKE MLADEŽI

Pod geslom “Hrabri budite, ja sam pobijedio svijet (Iv 16,33)” odvijao se i ove godine po regijama hod Franjevačke mladeži.

Osječko područno bratstvo započelo je hod u Iloku. Članovi Frame njih 68, pod vodstvom petorice duhovnih asistenata krenuli su prema Bapskoj, Tompojevcima, Nijemcima zaustavljajući se u Komletincima te su u četvrtak, 26. srpnja stigli u Otok. Tu ih je župnik preč. Antun Knežević sa župljanima velikodušno primio i ugostio. Program toga dana koji se odvijao u Župi Otok, organizirale su i vodile s. M. Emanuela Kvesić i s. Marta Kovačić, duhovne asistentice iz Otoka i Privlake. Program je obuhvatio duhovni nagovor i rad po skupinama, a navečer su Framaši u župnoj crkvi predvodili molitvu krunice i animirali sv. misu prigodnim pjevanjem i sviranjem u koje je bila uključena i naša kandidatica Jelena Markotić. Sestra Franjica Faletar bila je prisutna kao medicinska pratnja i pratit će mlade do cilja njihovoga hoda – do Asiza. Na prijeđenom putu do Otoka bila je prisutna i s. Lendita Spaqi.

U Župi Otok posjetile su Framaše i sudjelovale na sv. misi predstavnice Milosrdnih sestara sv. Križa iz Đakova: s. Finka Tomas, prov. asistentica, s. Beatrica Krstačić, misionarka u Brazilu i s. M. Petra Toman, bivša katehistica u Otoku i aktualna asistentica Frame u Sikirevcima.

Kod zajedničke večere s. Finka je u ime sestara pozdravila Framaše s njihovim asistentima i ohrabrila ih na njihovom velikodušnom hodočasničkom putu.

Slijedećega dana, 27. srpnja, na hodu prema Cerni priključile su im se naše kandidatice s voditeljicom s. Dorotejom Krešić, koja je toga dana vodila program.

S mladima Zagrebačkog područnog bratstva na hodu su bile s. Anđela Sudar u službi medicinske pratnje i s. Gita Klobučar, koja je sudjelovala u ostvarenju planiranog programa. s. F.T.

Facebook likebox