"Samo put križa vodi u nebo!"

                                                                                                                                                                 bl. m. M. Terezija

DOŠAŠĆE ZABORAVLJENIH KREPOSTI

DOŠAŠĆE ZABORAVLJENIH KREPOSTI DOŠAŠĆE ZABORAVLJENIH KREPOSTI DOŠAŠĆE ZABORAVLJENIH KREPOSTI DOŠAŠĆE ZABORAVLJENIH KREPOSTI DOŠAŠĆE ZABORAVLJENIH KREPOSTI

U pripravi za došašće, u srijedu 28. studenoga 2018. godine, doc. dr. sc. Boris Vulić, sestrama je svih zajednica u Đakovu održao izlaganje na temu „Došašće zaboravljenih kreposti“.

Izdvojio je krepost poslušnosti kao temelj vjere i redovničkog života! Po nauci sv. Ivana od Križa osvijetlio je pitanje „Što znači biti poslušan Bogu kad on šuti?“ Sv. Ivan od Križa poučava da Bog ne može reći više od onoga što je rekao u Isusu Kristu. A upravo u Kristu nalazimo i više od onoga za čim žudimo! Predavač je stavio pred nas i pitanje: „Kakva je to poslušna vjera?“ I ustvrdio da nas ona jedina dovodi do potpunog predanja Isusu Kristu.

Imajući u vidu Katekizam Katoličke Crkve, koji naučava da su Krist i Crkva jedno, jasno je da Bog šuti jer je njegova Riječ živa u Kristovu mističnom tijelu - Crkvi. Dakle, Krista se ljubi u Crkvi. Krista se sluša u Crkvi. Slušajući Crkvu, sluša se Krista. I, ljubeći Crkvu, ljubi se Krista. Citirajući sv. Tomu Akvinskog predavač je naglasio kako čovjeku nema ništa svetije od slobode vlastite volje. I naveo usporedbu: kao što u mučeništvu prinosim glavu vlastitog tijela, tako u poslušnosti prinosim glavu svoje duše, a to je volja. Poslušnost je uvijek žrtva, jer je žrtva najmilijega, žrtva slobodne volje! Predavač je završio s nekoliko pitanja za razmišljanje i donošenje odluka.

Nakon izlaganja, sestre su imale priliku postaviti pitanje, izreći svoje mišljenje što je predavač rado prihvatio i sa sestrama podijelio i neka osobna iskustva.

Duhovno obogaćene i u vjeri osnažene ulazimo u novu Crkvenu godinu!

s. Marija Petra Toman

Facebook likebox