"Budite strpljive, izdržite, molite i uzdajte se u dragoga Boga."

                                                                                                                                         bl. majka M. Terezija Scherer

DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE

„Prihvaćanje duhovnog majčinstva“, bila je tema duhovnih vježbi za žene, koje su održane u Đakovu, u organizaciji Doma duhovne pomoći sestara sv. Križa, od 11-13.siječnja 2019.

Duhovne vježbe vodio je tim sestara: s. Paskala Križan, s. Marija Klara Klarić i s. Rastislava Ralbovsky. Sudjelovalo je 20-tak žena iz Zagreba, Županje, Bošnjaka, Štitara,Vinkovaca, St. Perkovaca, Valpova, V. Kopanice, Jaruga i Đakova.

Duhovne vježbe imaju za cilj omogućiti ženama dane mira, duhovnog odmora i susreta s Bogom i sa sobom, jer one često dolaze s velikim teškoćama i potrebama. Zato je program tako upriličen da im se to omogući. Tu je molitva Časoslova, Lectio divina (molitveno čitanje Božje Riječi), razmatranje na zadanu temu, mogućnost osobnog razgovora, a napose sakramenti, ispovijed i sv. Misa, a i euharistijsko klanjanje koje se drugog dana odvija i kroz noć. Cijeli program odvija se u ozračju šutnje i izloženog Presvetog sakramenta.

Organizirajući duhovne vježbe upravo za žene, želi im se odati priznanje za tiho i nesebično služenje u svojim obiteljima. Zbog toga ih se napose časti domaćom biranom hranom, za što vrlo umješno brine s. Marija Klara sa svojim suradnicama. Žene koje su navikle da svakodnevno kuhaju, peru i spremaju, ovdje su iznenađene poslugom i srdačnim odnosom prema njima. Zato je i njihova zahvalnost velika.

To se očituje napose na tzv. „Slavlju rastanka“ u suzama radosnicama. Tu u osvrtu na duhovne vježbe sve sudionice ističu kako im jako odgovara ozračje šutnje, jer dolaze obično iz buke i vreve svakodnevnog života. Osobito doživljavaju ljepotu klanjanja noću, gdje „oči u oči“ susreću svog Boga i pune se novom snagom i ljubavlju za život koji je pred njima.

Susret sa sestrama za sudionice je poseban doživljaj, napose u nedjelju kada sudjeluju u pjevanom Časoslovu sestara i sv. Misi u samostanskoj crkvi. Takvi susreti ukazuju na vrijednost posvećenog života i bude u sudionicama želju da mole za nova duhovna zvanja. s. R.

Facebook likebox