"S Bogom i za Boga može se Mnogo!"

                                                                                                                                         bl. majka Marija Terezija Scherer

MJESEČNI SUSRET „MIR U BOGU“, 30.ožujka 2019.

MJESEČNI SUSRET „MIR U BOGU“, 30.ožujka 2019. MJESEČNI SUSRET „MIR U BOGU“, 30.ožujka 2019. MJESEČNI SUSRET „MIR U BOGU“, 30.ožujka 2019. MJESEČNI SUSRET „MIR U BOGU“, 30.ožujka 2019. MJESEČNI SUSRET „MIR U BOGU“, 30.ožujka 2019.

„Božja Riječ kao lijek“ (Ne živi čovjek samo o kruhu) bila je tema mjesečnog susreta duhovnog odmora i obnove, održanog u subotu, 30. ožujka 2018. u Đakovu u organizaciji Doma duhovne pomoći. Susret je započeo s molitvom u duhu korizme, u središtu koje je bilo promatranje raspetog Isusa i molitva njegovim sv. Ranama.

Nakon toga Katarina Ralbovsky obradila je temu o Božjoj Riječi kao lijeku, koristeći bogato iskustvo dugogodišnjeg rada u hagioterapiji u Centru za duhovnu pomoć u Zagrebu. Sudionice su sve vrijeme imale prigodu za Ispovijed kod vlč. Vinka Zec. Vrhunac susreta bilo je klanjanje Presvetom sakramentu, koje je u duhu predavanja vodila Katarina, a pjevao je zbor iz župe St. Mikanovci pod vodstvom Ivane Bagarić i s. Natanaele Palić.

U organizaciji susreta sudjelovala je s. Marija Klara Klarić s Kajom Žalac. Na susretu je sudjelovalo oko 65 sudionika iz slavonske regije, najvećim dijelom iz St. Jankovaca, kao i iz Vinkovaca, Ivankova, Tomašanaca, Siska, Zagreba i Đakova. s. R.R.

Facebook likebox