"Kad se upozna i odabere svoje zvanje,

tada preostaje samo jedno: 

biti vjeran do kraja."

                                                                                                                                        o. Teodozije Florentini

SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA

SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE – BLAGDAN DUŠE I TIJELA

Tjedan dana živjeti s kruhom, posteći i moleći u šutnji, znači omogućiti duši i tijelu odmor, slavlje i mir. To su iskusili sudionici seminara posta koji je održan u Đakovu od 2-7. travnja 2019. Već sam prostor u samostanskoj kući „Betanija“ govorio je o smislu posta, molitve i šutnje. U blagovaonici se blagovao kruh, u pokrajnjoj dvorani smo se   hranili s Božjom Riječi i molili, a u kapeli, pregrađenoj od dvorane pokretnim vratima, bilo je danonoćno izloženo Presveto s euharistijskim kruhom. Tako smo živeći s kruhom dopirali do tajne zašto je Isus htio ostati među nama upravo u kruhu, a hraneći se Božjom Riječju i razmatranjima mogli smo preispitivati svoj život i usmjeravati ga prema dobru. Šutnja je bila ozračje u kojem se moglo odvijati skriveno Božje djelovanje u dušama.

Seminar je sadržavao meditaciju i molitvu Božanskog Časoslova, zatim razmatranja koja je imala s. Ljilja Pehar, voditeljica seminara, a kao gost predavač bila je i s. Monika Hančić s temom: Post u Bibliji. Svakog dana je bila i Lectio divina, tj. molitveno čitanje Božje Riječi, kao i sv. Misa koju je predslavio vlč. Dominik Ralbovsky s prigodnom homilijom. Sudionici su imali prigodu za temeljitiju Ispovijed, kao i osobni razgovor s voditeljicom seminara. Sastavni dio seminara je i cjelonoćno klanjanje, gdje se sudionici izmjenjuju svakog sata, a to predstavlja za svakog poseban osobni trenutak susreta s Isusom.

U organizaciji seminara sudjelovale su s. Rastislava i s. Marija Klara Klarić, koja je omogućila sudionicima blagodat pravog domaćeg kruha. Sudjelovalo je 30-tak sudionika. Cijelo vrijeme bilo je prisutno oko 20 sudionika (1 svećenik i tri redovnice), a djelomično su sudjelovale i 4 postulantice i 3 novakinje. Sudionici su došli iz Zagreba, Zadra, Kaštel Novog, Lipika, Vrbove, Osijeka, Valpova, Đakova, Vinkovaca, Soljana, Iloka, Srijema, Vojvodine, i Međugorja.

O seminaru najbolje govore svjedočanstva sudionika. Evo nekih:

O postu sudionici obično svjedoče kako im pet dana blagovanja kruha nije predstavljao problem, iako mnogi dođu s bojazni hoće li to moći izdržati. Pozitivan doživljaj jedna je osoba ovako izrazila: „Post 24 sata, to je pobjeda tijela: Ja mogu!“

Doživljaj kruha je bio poseban. Sudionici su naglašavali kako im je kruh postajao sve slađi. Naučili su zahvaljivati za kruh, cijeniti ga i otkriti mu vrijednost, jer u svagdanjem životu stari kruh se ne jede i često se daje samo kokošima. Pojedinci su također otkrili kako blagujući samo kruh vidimo koliko nam malo treba, a koliko toga imamo što nam ne treba.

U liturgiji se govori o stolu Božje Riječi i stolu euharistijske žrtve, a ovdje na seminaru se još naglašava važnost obiteljskog stola, koji ne samo hrani, nego i drži obitelj na okupu. Kako se obiteljski stol u našem užurbanom tempu života često gubi, dobili smo ovdje novi poticaj da ga obnovimo.

Molitva osobna i molitva Božanskog Časoslova ispunjavala je cijeli dan. Jedna je sudionica rekla: „Tu sam se namolila više nego u cijelom svom životu, jer u mojoj obitelji se nije molilo. Na put molitve tek sam zakoračila i želim nastaviti.“

Šutnja je mnogima bila teža nego post, ali zato je imala vrlo dobre plodove. Jedna sudionica piše: „Milosna tišina koja govori, u kojoj mi se pokazalo moje srce sa svim ranama i manama i s druge strane Božje (Isusovo) srce koje je neizmjerno i koje mi je reklo: 'Koliko duboko budeš ljubila svoje bližnje – toliko ljubiš MENE!'“

Facebook likebox