"Ljubav ne zna mjere."

                                                                                                                                        bl. s. Ulrika Nisch

OBRANA DIPLOMSKOGA RADA S. VESNE

OBRANA DIPLOMSKOGA RADA S. VESNE OBRANA DIPLOMSKOGA RADA S. VESNE OBRANA DIPLOMSKOGA RADA S. VESNE

Sestra Vesna Stojanović obranila je 20. rujna 2019. godine diplomski rad na temu: „Odgoj djece s posebnim potrebama u Montessori vrtićima“ i time stekla titulu „magistar predškolskoga odgoja“. Obrana je bila izvrsna, kao i rad koji su profesori posebno pohvalili.

Cilj istraživanja diplomskoga rada s. Vesne bio jeispitivanje prihvaćenosti slijepe djevojčice u Montessori vrtiću, prikaz sociometrijskoga statusa u odgojnoj grupi te ispitivanje stavova roditelja o inkluziji djece s posebnim potrebama u Montessori vrtiću. Prvi dio istraživanja, sociometrijeski status, obavljen je 2017. godine u Dječjem vrtiću „Sunčev sjaj-Nazaret“ u Đakovu, a drugi dio istraživanja obavljen je 2019. godine u vrtićima Sunčev sjaj-Nazaret Đakovo i Sunčev sjaj-Nazaret Zagreb.

Predsjednica povjerenstva, doc. dr. sc. Slavica Pavlović, istaknula je kako je u svojem dugogodišnjem radu susrela tek nekoliko studenata koji su u svojem istraživanju koristili sociometrijski status. Budući da je to zahtjevan rad, studenti ga uglavnom izbjegavaju. Završila je riječima kako predstavljanje diplomskoga rada, kako je to učinila s. Vesna, može poslužiti kao primjer ostalim studentima kako treba napisati diplomski rad te kako ga treba predstaviti. Pored toga, s. Vesna u svojem je radu koristila i anketni oblik istraživanja, što je još snažnije potvrdilo ciljeve rada.

Članica povjerenstva, dr. sc. Katarina Šimić, v. asist., pohvalila je rad s. Vesne tijekom proteklih pet godina, ističući njezino posebno zalaganje i odgovoran pristup radu. Za diplomski rad s. Vesne imala je samo riječi hvale, dodavši kako se njezin diplomski rad može uvrstiti među pet najboljih radova u njezinu dosadašnjem iskustvu. Profesorica Šimić i s. Vesna zajedno su sudjelovale na VI. stručno-znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem na temu: „Aktualnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“ koji se održao u Beogradu. Za kraj i sam je mentor, dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof., uputio nekoliko riječi kojima je pohvalio iznimno težak i zahtjevan posao s. Vesne te je zaključio riječima: „Sretan je onaj vrtić gdje ćete raditi.“ A svakako ne smijemo izostaviti i to da su članovi povjerenstva uputili s. Vesni poziv za doktorski studij. To nam dovoljno govori o uspjehu, trudu i odgovornosti s. Vesne tijekom njezina školovanja.

Ružica Kopić

Facebook likebox