"Ljubav ne zna mjere."

                                                                                                                                        bl. s. Ulrika Nisch

Radionica prof. dr. Jennifer Caldwell u Baru

Radionica prof. dr. Jennifer Caldwell u Baru Radionica prof. dr. Jennifer Caldwell u Baru Radionica prof. dr. Jennifer Caldwell u Baru Radionica prof. dr. Jennifer Caldwell u Baru

"Igrom do učenja, učenjem do igre" zvala se radionica koju je 24. 10. 2019. godine održala prof. dr. Jennifer Caldwell iz Škotske. Ona je profesionalni ergoterapeut i po svijetu predaje stručne predmete te pomaže studentima u ovoj struci, a tako i na Heimerer koledžu u Prištini, na kojem s. Teuta studira.

U dvorani Caritasa u Baru okupilo se 50-tak roditelja, stručnih suradnika i voditelja odgojnih ustanova koji su sudjelovali na pripremljenom predavanju u obliku radionice. Prof. Caldwell, na jako konkretan i zabavan način, potaknula je sve na više igre s djecom, rekavši da djeca najviše uče o sebi i svijetu preko igre.

Ona je sutradan pripremila još jedno predavanje u vezi ergoterapije za odgojni tim našega vrtića "TEO". Svima, koji su omogućili ovaj susret, uz Svjetski dan ergoterapije, jedan veliki i srdačni hvala!

s. Teuta A.

Facebook likebox