"Ljubav ne zna mjere."

                                                                                                                                        bl. s. Ulrika Nisch

SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE

SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE SEMINAR POSTA, MOLITVE I ŠUTNJE

U organizaciji Doma duhovne pomoći Milosrdnih sestara sv. Križa od 22. do 27. listopada 2019. godine održan je, u samostanskoj kući Betanija u Đakovu, Seminar posta, molitve i šutnje. Seminar je vodila s. Ljilja Pehar, franjevka iz Mostara. Misao vodilja Seminara bile su riječi koje je Isus uputio Petru: Molio sam za tebe, da ne malakše tvoja vjera. Cilj je Seminara bio uvesti sudionike u život s kruhom, s nakanom približavanja euharistijskomu kruhu.

U ozračju šutnje i mira dani su bili protkani molitvom Božanskoga časoslova, predavanjima, molitvenim čitanjem Svetoga pisma i izmjenom iskustava. Organizirano je danonoćno klanjanje Presvetomu Sakramentu i sveta ispovijed, kao i svagdanje euharistijsko slavlje. Također je ponuđena mogućnost za osobni razgovor s voditeljicom Seminara.

Poseban doživljaj bili su obroci koji su trajali pola sata, gdje bi se u šutnji blagovao kruh s uputom, kako je važno „kruh piti“ (tj. tako dugo blagovati dok u ustima ne postane tekući), a „vodu jesti“ (tj. piti polagano). U današnjem užurbanom načinu života ovakvo blagovanje dovodi do nutarnjega smirivanja, a ima i odraza na fizičko zdravlje, jer se organizam, osim čišćenja od nepotrebnoga, dovoljno nasićuje, tako da je moguće sve te dane živjeti o kruhu bez teškoća. Tako su sudionici posteći učili jesti, moleći moliti, a šutnja ih je učila druge slušati i dobro govoriti. Izjave sudionika na kraju Seminara potvrđuju kako su post, molitva i šutnja vrijednosti koje su današnjem čovjeku vrlo potrebne, i za tjelesno i za duhovno zdravlje.

Seminar je okupio oko 25 sudionika, od kojih je 12 sudjelovalo na cijelom programu, a ostali su se, zbog posla ili obiteljskih obveza, uključivali u popodnevni program. Među sudionicima bile su 4 redovnice, a redovničke pripravnice uključile su se u klanjanje. Najveći broj sudionika bio je iz Đakova, a ostali su bili iz Zagreba, Splita, Lipika, Osijeka, Valpova, Vrbove, Punitovaca, St. Mikanovaca i V. Kopanice. Iako je od prvoga seminara, održanog 2008. godine, prošlo više od 10 godina, interes i dalje traje, a širi se i broj mjesta iz kojih sudionici dolaze.

s. Rastislava Ralbovsky

Facebook likebox