"Kad se upozna i odabere svoje zvanje,

tada preostaje samo jedno: 

biti vjeran do kraja."

                                                                                                                                        o. Teodozije Florentini

DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM

DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE UZ RAZMATRANJA O DUHU SVETOM

„Duh svjedoči našem duhu da smo djeca Božja“ bila je tema duhovnih vježbi za žene, koje su se u organizaciji Doma duhovne pomoći Milosrdnih sestara sv. Križa održale u samostanskoj kući Betanija u Đakovu od 10.-12.siječnja 2020. Okupilo se 20 žena sa svih strana: iz Zagreba, Sesveta, Sl. Broda, Vrbove, Vinkovaca, Ivankova, Vukovara, Županje, St. Perkovaca, Đakova, Subotice. Tema o Duhu Svetom ujedinila je ovu šaroliku grupu u poseban doživljaj zajedništva, napose završnog dana s obnovom krsnog saveza, gdje su se sudionice povezale kroz takozvana kumstva, što im omogućava da ostanu povezane i nakon duhovnih vježbi.

U skladu s temom duhovnih vježbi, s. Monika Hančić vodila je razmatranja o Duhu Svetom, ali to nije ostalo samo na produbljivanju znanja o Duhu Svetom, nego se kroz razne molitvene oblike tražilo iskustvo susreta s Duhom Svetim. Tome je pogodovala šutnja, ispovijed i euharistijska slavlja, kao i klanjanje Presvetom, koje se je drugog dana odvijalo i po noći.

Sudionice su osobito lijepo doživjele povezanost sa sestrama. Radosno su pozdravile što su novakinje uz tamburicu vodile jedno klanjanje i što su mogle sudjelovati na pjevanim Jutarnjim hvalama i sv. Misi u samostanskoj crkvi. Vrlo su, također, bile zahvalne za brigu za njih, posebno za prehranu, koju je ekipa vrijednih volonterki priređivala za njih s puno ljubavi i umijeća.

U slavlju rastanka posebno je sve obogatilo svjedočanstvo što je tko od njih doživio ovih dana. Mnoge su isticale kako su željele i tražile tišinu i povučenost od svagdanjih obaveza i da im je jako odgovarala šutnja i klanjanje, napose ono po noći. Više njih naglasilo je kako im je ispovijed bila posebno snažan doživljaj. Razmatranje o ulozi Duha Svetoga pomoglo im je shvatiti vrijednost krštenja. Zato su sve sudionice jako duboko doživjele obnovu krsnih zavjeta pred Presvetim na blagdan Isusova Krštenja, o čemu su svjedočile tihe suze. Tako su mogle na poseban način iskusiti ono što pjeva božićna pjesma: „Krštenje svoje s Njime slavimo!“. s. R. R.

Facebook likebox