UPISI 2018 - 2019

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe

predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2018./2019.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić SUNČEV SJAJ - NAZARET, Podružnica Zagreb, Vrhovec 45, Zagreb (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

 

od 2. svibnja do 11. svibnja 2018. godine

 i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

 

  1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
  2. za djecu koja do 31. kolovoza 2018. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu - cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7 do 17 sati)

             

 2. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:

  1. popunjeni i potpisani Zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici:

www.suncev-sjaj.com ),

  1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
  1. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,
  1. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
  1. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u Dječji vrtić

 

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko Dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovit program prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati: dijete roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, djeca zaposlenih roditelja, samohrani roditelji, djeca bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 

 3. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece Dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 21. svibnja 2018.

 4. UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s Dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2018. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2018. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u Dječjem vrtiću.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

- dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić i presliku knjižice cijepljenja djeteta (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

logo ssk1djakovo vrt
Dječji vrtić Sunčev sjaj - Nazaret, Podružnica Zagreb - Vrhovec 45, 10000 ZAGREB
 Tel: 01 / 3770 863 Fax: 01 / 3770 862 - e-mail: suncev-sjaj@zg.t-com.hr
 IBAN: HR82 2500009-1402000112 - OIB: 35502604947
 

IZRADA I ODRŽAVANJE: TEOFIL - WEB STUDIO