DOLAZAK NOVIH KANDIDATICA

DOLAZAK NOVIH KANDIDATICA

U nedjelju, 25. listopada 2020. godine, u našu kuću u Vukovaru, gdje je privremeno smještena kandidatura i postulat, došle su četiri djevojke koje žele slijediti stope Gospodina našega Isusa Krista i urastati u naš način života: Paula Nikolić, Župa sv. Antuna Padovanskoga, Otok kraj Vinkovaca, završila je Žensku opću gimnaziju u Zagrebu; Franka Dobranić, Župa sv. Nikole biskupa, Čakovec, završila je prvu godinu engleskoga i lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Gabriela Radaš, Župa sv. Mihovila, Lišane Ostrovičke, pored Šibenika, završila je srednju Ekonomsku školu;  Iva Serenčeš, Župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja, Ivankovo, završila je Turističku gimnaziju. Dočekale ih je odgojiteljica s. Doroteja Krešić, zajedno s postulanticama, a prisutne su bile i s. Valerija Široki, provincijalna poglavarica te s. M. Emanuela Kvesić, provincijalna savjetnica. Dok zahvaljujemo Bogu na ovom nezasluženom daru, pratimo ih svojim primjerom, molitvama i žrtvama.

s. D. K.