Dom duhovne pomoći

Betanija, Đakovo

ZAŠTO SMO TU

Potreba duhovne pomoći postala je hitnom potrebom vremena osobito nakon domovinskog rata, koji je ostavio za sobom ruševine ne samo na materijalnom nego još više na duševno-duhovnom području. K tome svi smo svjedoci kako je današnji čovjek upao u veliku duhovno-duševnu tamu i patnju. Sve je veći broju onih koji trpe od strahova, depresija, besciljnosti života. Kod mladih se to očituje kao problem ovisnosti, nasilje u školama, slaba motivacija u učenju, što često uzrokuje i razne psihičke probleme.

Kao odgovor na te potrebe osnovan je DOM DUHOVNE POMOĆI Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, koji djeluje od 1996.g. Otvoren je svima koji traže mir srca i zdravlje duše bez obzira na dob, spol ili zanimanje.

Kao Milosrdne sestre sv. Križa, u duhu naše karizme, želimo svjedočiti o Kristovu križu kao «privilegiranom» mjestu objave Božje ljubavi. Kristov križ pobjeđuje zlo, posreduje život, nanovo rađa nadu i ljubav. Oslanjajući se na Božju pomoć želimo oživotvoriti milosrdnu Božju ljubav prema «raspetima» ovoga svijeta.

Stojimo na raspolaganju svima kojima je potrebna duhovna pomoć u njihovim životnim problemima u obitelji, u braku i dr. U tu svrhu organiziramo duhovno obrazovne programe u vidu mjesecnih susreta duhovnog odmora i obnove, duhovne vježbe, napose za žene i majke s djecom, kao i seminare posta, molitve i šutnje. Osobitu pažnju posvećujemo osobama s posebnim potrebama i njihovim roditeljima, ovisnicima, osobama s raznim psihičkim poteškoćama i sl. organizirajući tjedne susrete za njih. Pružamo mogućnost boravka na određeno vrijeme za osobe u kriznim situacijama života.

MISAO VODILJA

«Naše služenje ljudima sastoji se u tome da budemo uz njih i koračamo s njima kroz život. Na tom putu ne idemo same. Znamo da smo povezane s Marijom, Majkom našega Gospodina. S pouzdanjem u njezin zagovor stavljamo svoj život i svaki pothvat pod njezinu zaštitu.»

(Iz Uredbi Milosrdnih sestara sv. Križa)

KAKO DJELUJEMO?

U svem djelovanju oslanjamo se prvenstveno na ona sredstva koja je Krist povjerio svojoj Crkvi, a to su: Božja Riječ, Sakramenti – napose Euharistija i Ispovijed – zatim osobna i zajednička molitva, zajedništvo u vjeri i međusobna ljudska solidarnost i podrška. Želimo svaku vrstu problema i ljudske nevolje kroz vjeru dovesti do Isusa Krista, koji je i danas Gospodin, Spasitelj i Prijatelj svakom čovjeku.
Stoga je središte Doma
kapela Uskrsnuća s Presvetim Sakramentom.

ŠTO RADIMO?

DOM DUHOVNE POMOĆI PRUŽA:
Duhovno formativni programe
Mjesečni susreti duhovnog odmora i obnove „Mir u Bogu“
Ciljna grupa: Svi zainteresirani, napose tzv. „profesionalni pomagači“,
tj. osobe koje po svojoj profesiji na razne načine služe i pomažu ljudima:
u odgoju i obrazovanju, zdravstvu, karitativnim, socijalnim i sl. službama ali i svim zainteresiranima.
Cilj: obnoviti svoje snage u zahtjevnom radu s ljudima.
Izvedbeni program: Susreti se organiziraju kontinuirano od 1996.godine,
jednom mjesečno, subotom od 15-19 sati.
Cijele godine obrađuje se određena tema pod psihološko duhovnim vidom.

Duhovne vježbe za žene i majke s djecom

Ciljna grupa: Svi zainteresirani, napose žene i majke s djecom. Cilj: postati svjestan svoga dostojanstva i poslanja. Izvedbeni program: Duhovne vježbe od tri ili četiri dana, uz organiziranu skrb za djecu.

Seminari posta, molitve i šutnje

Ciljna grupa: Svi zainteresirani, bez obzira na spol i dob.
Cilj: Otkriti vrijednost drevne kršćanske prakse posta, molitve i šutnje za naše doba.
Izvedbeni program: Tjedan života s kruhom u terminima početkom došašća i korizme.

TERAPIJSKI PROGRAMI

Ciljna grupa: Osobe u krizi, roditelji i djeca s poteškoćama u razvoju,
roditelji ovisnika i ovisnici, osobe s psihičkim problemima.
Uključuju se stručnjaci i volonteri, spremni na suradnju i pomoć.
Ciljevi:
Socijalno-edukativni:
Odgoj za zajedništvo i suradnju; razvijanje osjećaja vrijednosti stvaralaštvom i druženjem;
korisno provođenje vremena, prevencija nepoželjnih ponašanja;
uvažavanje različnosti – prihvaćanje osoba s raznim vrstama invaliditeta.
Duhovni:
Pronalaženje vrijednosti u duhovnoj dimenziji svog bića.
Odgoj za duhovne i moralne vrijednosti.

IZVEDBENI TERAPIJSKI PROGRAMI:

INDIVIDUALNI RAZGOVORI – prema dogovorenom terminu
SAVJETOVANJE O PROBLEMU OVISNOSTI – razgovori, radna terapija kao prevencija, posjeti terapijskim zajednicama
TERAPIJSKE RADIONICE VJERE (GRUPA ISTINE-Biblijska grupa, GRUPA PODRŠKE-molitvena grupa)

RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM:

„Radionica sv. Josipa“ srijedom u 15 sati, Božićni regionalni susreti, hodočašća, izleti. „Grupa prijateljstva“ utorkom i srijedom 10-16 sati, – DNEVNI BORAVAK Kreativna duhovno-psihološka radionica za mlade s psihičkim poteškoćama, za osobe s problemom ovisnosti i sl., kao i za prijatelje volontere, uz rad, druženje, individualni razgovor i stručno praćenje.

MOGUĆNOST BORAVKA U DOMU – na određeno vrijeme

Za osobe u fazama životne krize, napose za žene i mlade; s ciljem duhovnog odmora i obnove, uz radnu terapiju i duhovno praćenje.

 

 

 

Adresa

Kralja Tomislava 29 
31400 ĐAKOVO

Najbolje vrijeme

9.00 – 11.00 
od ponedjeljka do petka

Javite nam se

tel/fax 031/801-262

Email : rastislava.ralbovsky@gmail.com