Trenutno pregledavate Mesijanska nada u Svetom pismu i u liturgiji došašća

Nizom predavanja o Svetom pismu, koje je održala s. Monika Hančić, sestre su se pripremale za vrijeme došašća:

13. studenoga – Sveto pismo, općenito

20. studenoga – Mesijanska nada u Svetom pismu i liturgiji došašća – 1. dio

27. studenoga – Mesijanska nada u Svetom pismu i liturgiji došašća – 2. dio

Ranije:

Predavanje s. Rastislave Ralbovsky, 6. studenoga 2020. na temu: Naša je domovina na nebesima, prema mislima isusovca o. Alfreda Schneidera (1931.-2016.).