Franjevačka mladež (Frama) bratstvo je mladih koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje po primjeru sv. Franje Asiškoga u franjevačkoj obitelji. Frama, živeći u svijetu, nadahnuta franjevaštvom, ostvaruje duhovno zajedništvo s Franjevačkim svjetovnom redom.
Frama prihvaća Pravilo FSR-a, odobreno od pape Pavla VI., kao nadahnuće za život pojedinca i bratstva, potvrđujući taj odabir obećanjem.
Pravilo i život Frame je Evanđelje: u svakoj evanđeoskoj riječi i u svakom čovjeku susretati Isusa Krista. Stoga se ustrajno zauzimaju za provođenje Evanđelja u život i života u Evanđelje. (usp. Pravilo FSR, čl. 4.)
Frama bratskim služenjem dostiže ljudsku, kršćansku i franjevačku zrelost. Tako “uprisutnjuje karizmu našega serafskog Oca u životu i poslanju Crkve.” (usp. Pravilo FSR, čl. 1.)
Statut Franjevačke mladeži, čl. 1.-4.
Iako sestre sv. Križa već od samih početaka svoga dolaska u Đakovo rade s mladima, osjetile su potrebu da jednim novim načinom rada prenesu onaj duh koji same žive po svome Pravilu, a to je življenje Evanđelja duhom sv. Franje. U Hrvatskoj već deset godina živi i djeluje Franjevačka mladež pod duhovnom asistencijom franjevaca. Opširnije vidi www.ofm.hr/frama/ .
Tako su sestre, u suradnji s franjevcima Provincije sv. Ćirila i Metoda, započele voditi u Otoku, Privlaci, Đakovu i Sikirevcima grupu mladih koji žele u svome nasljedovanju Isusa Krista imati za uzor sv. Franju Asiškoga.