Trenutno pregledavate Svetkovina Duhova u Samostanu u Đakovu
Svetkovina Duhova 2021

Uoči svetkovine Duhova, 22. svibnja 2021. godine, u 19,30 sati, u samostanskoj crkvi Presv. Srca Isusova, Duhovsko bdijenje predvodio je doc. dr. sc. Grgo Grbešić, rektor samostanske crkve. U prvom dijelu izložio je Presv. Oltarski Sakrament. Nakon evanđeoskih tekstova i pjesama koje su, u pratnji raznih instrumenata, izvele sestre novakinje, slijedilo je molitveno predstavljanje darova Duha Svetoga koje je pripremila i vodila s. Meri Gotovac, pod nazivom Sedam darova Duha Svetoga u životu majke M. Amadeje Pavlović. Uz svaki dar po jedna novakinja, postulantica ili kandidatica, donijele su zapaljenu svjećicu i položile ju uz simbol plamena pred oltarom.

Nakon toga predvoditelj je molio za razne nakane, a zatim je pozvao sestre da u tišini nastave moliti kako ih Duh nadahne. Na poseban su način u ovo bdijenje bili uključeni svi vjernici koji žele i rado sudjeluju na sv. misama i pobožnostima u samostanskoj crkvi, a zbog epidemioloških mjera vezanih uz pandemiju koronavirusa to im je zasad onemogućeno.

Na samu svetkovinu Pedesetnice jutarnju sv. misu za sestre predvodio je mo Ivo Andrić, pomoćnik rektora samostanske crkve. Podsjetio je na djelovanje Duha Svetoga u Starom zavjetu, u stvaranju (Knjiga Postanka), gdje se pokazuje kao sila koja moćno djeluje, u psalmima kao obnovitelj „lica zemlje“ (Ps 104), te u šapatu laganog i blagog lahora, kojega je prepoznao prorok Ilija (1 Kr 19). Na temelju toga zaključio je kako „Bog ne treba nikakva naša moćna i impresivna djela, nego treba nas kao poslušno sredstvo svojega moćnog djelovanja“. Duh je Sveti djelovao po apostolima koji su bili svijetu nepoznati, obični ribari. Nastavio je zatim: „Nije dosta razmišljati o Duhu, već smo pozvani trajno se otvarati njegovu djelovanju. Zato Duhovi nisu samo rođendan Crkve, nego i trajna mladost te iste Crkve. Otuda život, otuda proljeće Crkve. Tako se Crkva ne može nikada obnoviti nekim dekretom ili reformom, nego uvijek novim događajem Duhova, izljevom Duha Svetoga na nas, na Crkvu, a to je uvijek čin vjere.“

„Crkva, svi mi, i ova zajednica, sve su to mjesta trajnoga ispunjenja Isusova obećanja. Uvijek je moguće doživjeti njegovo moćno djelovanje, napose kada se tomu djelovanju spremno otvaramo, kada to djelovanje osluškujemo i primjećujemo i kada ono što primamo od Duha Svetoga, oživljavamo, živimo i oživotvorujemo. To činimo silom Duha Svetoga.“

U večernjim satima vjernici su prisustvovali župnoj sv. misi na Ljetnoj terasi Centra Amadea koju je predvodio vlč. Dominik Nedjeljković, župni vikar Župe Svih svetih u Đakovu.

s. Nada Martinković