U svako doba molite

Lk 21,36

Molitve i meditacije

17. rujna - Rane sv. oca Franje

Pomoli se riječima sv. franje

“Sveta Marijo Djevice, nema tebi slične među ženama na svijetu rođene. Kćeri i službenice svevišnjega Kralja, Oca nebeskoga, Majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, Zaručnice Duha svetoga, moli za nas, sa svetim Mihovilom arkanđelom i sa svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga presvetoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega i Učitelja” (Časoslov muke Gospodinove, Antifona)

 

Molitva za sinodu

STOJIMO PRED TOBOM, DUŠE SVETI

(Adsumus Sancte Spiritus)

Stojimo pred tobom, Duše Sveti, sabrani u tvoje ime.

Povjeravamo se samo tebi da nas vodiš: nastani se u srcima našim, pokaži nam put kojim nam je ići i nauči nas njime pravo hoditi.