Župna kateheza

Fotografija: Pixabay

Pripreme za Prvu pričest

Krizmanici

Kateheza odraslih

Kada su komunističke vlasti zabranile djelovanje sestara u školama i vrtićima, one su svoju zadaću nastavile na župama. Zahvaljujući velikodušnim župnicima, koji su ih primili na svoje župe, sestre će započeti novi apostolat – župnu katehezu. Zajedno sa svećenicima sestre su u to vrijeme prošle kroz razne kušnje, ali unatoč svemu neustrašivo su navješćivali Riječ (Usp. Fil 1,14). Trebalo se snalaziti na razne načine. Sakristije i prostorije župnih dvorova postale su učionice, a živa riječ je često bila jedino sredstvo prenošenja vjere. 

Malo po malo sestre će svojim vlastitim radom i svojom kreativnošću izrađivati vjeronaučna pomagala kojima će se služiti u župnoj katehezi. Po uzoru na školski vjeronauk kojim su se do tada bavile zajedno sa đakovačkim biskupom Stjepanom Bäuerleinom, osnovale su Đakovačku katehetsku školu i stvorile nastavni vjeronaučni plan. Iz spomenute škole potekle su mnoge sestre katehistice. Neke od njih djeluju i danas kao vjeroučiteljice u školi i u župi. Svojim nesebičnim radom, molitvom i svjedočanstvom života a nadasve velikom ljubavlju prema Crkvi, iskustvo svih ovih godina obilno potvrđuje doprinos sestara u katehetskom djelovanju Crkve, posebno u župnoj katehezi. Što su sve morale izdržavati i kroz kakve su teškoće prolazile da Radosna vijest može rasti to svaka najbolje znade. 

Ohrabrene primjerom svoga Gospodina i svjedočanstvom apostola i kateheta prve Crkve u zgodno i nezgodno vrijeme ostvarivale su karizmu svoga Reda, a to je vjerski odgoj djece i mladih.

Tako svojim životom pokušavamo očitovati nešto od one ludosti ljubavi koja je Kristu donijela smrt na križu, a čovječanstvu spasenje. (Konstitucije)

Poučene naukom Crkve, koja ističe važnost župne zajednice kao pokretača kateheze (CT 267), sestre nisu ni s ulaskom vjeronauka u škole napustile župnu katehezu. Iako zbog nedostatka vremena nisu mogle imati župnu katehezu za sve dobne skupine, nastavile su župnu katehezu za sakramentalnu i liturgijsku pripravu djece. Kao glavni ali neimenovani mentori i savjetnici mnogih vjeroučitelja, sestre su im nesebično pomagale i uvodile ih u katehetski rad. Danas, kad se ide za novom slikom župne zajednice kao zajednice zajednica, sestre i dalje imaju veliku ulogu i zadaću u župi. Prepoznavajući talente i sposobnosti ljudi s kojima žive pomažu im da se uključe u žive vjerničke krugove. Novi Plan i program župne kateheze donosi mnogobrojne zajednice, u kojima vjernici mogu osobnije svjedočiti svoju vjeru, prema darovima koje su primili od Gospodina. Važno je pomoći ljudima da shvate što danas znači biti uvjereni vjernik-kršćanin, što znači biti odgovoran za svoju župnu zajednicu i njezin rast.

Događanja