Bez Boga nije moguće potpuno upoznati prirodu, niti povijest, matematiku i sl. Ako se ove znanosti odvoje od Boga, postaju kosturi, postaju cvjetovi razloženi u latice bez života i stvarnosti. o. Teodozije
Rad u školama Milosrdnih sestara sv. Križa Hrvatske provincije započeo je samim njihovim dolaskom na hrvatsko tlo, u Đakovo, godine 1868. Marljivo su se dale na učenje hrvatskoga jezika te im je već 1870. godine bio povjeren rad na četverorazrednoj ženskoj pučkoj školi i ženskoj preparandiji (učiteljskoj školi). To su bile škole za odgoj ženske mladeži, odnosno za odgoj i obrazovanje učiteljica koje će raditi na tim školama. Sve do 1945. godine, dakle punih 75 godina, sestre su djelovale u 37 različitih škola i odgajale mladež u 9 odgojnih ustanova i 20-ak vrtića, a onda je njihov rad na ovom polju bio nasilno prekinut.
Demokratske promjene u Hrvatskoj 90-ih godina 20. stoljeća znatno su utjecale na položaj Crkve u društvu te ujedno i na položaj vjerskoga odgoja u odgojnim institucijama, gdje je na prvom mjestu ponovno bilo uvođenje vjeronauka u škole, kao i osnivanje katoličkih osnovnih i srednjih škola, vrtića i ostalih odgojnih ustanova. Crkva je osjećala hitnost u ostvarenju toga zadatka.
Milosrdne sestre sv. Križa Hrvatske provincije nastojale su odgovoriti i na ovu novu potrebu vremena. Uza sve poteškoće, s kojima su se dnevno susretale, uspjele su, uz doista požrtvovan rad, dati nove obrise školi. Škola je postajala ono što i treba biti, ustanova u kojoj je odgoj bez Boga nezamisliv i u kojoj se djeca i mladi odgajaju za prave kršćanske vrijednosti.
Premda je broj sestara sve manji, pa i na ovom području, ipak je njihov doprinos nezamjenjiv.
Prema stanju školske godine 2019./2020. vjeronauk predaje 9 sestara.
Šest je sestara u osnovnim školama: u OŠ V. Nazora, Vinkovci, OŠ Vijenac, Osijek, OŠ F. Krežme, Osijek, OŠ A. Harambašića, Donji Miholjac, OŠ Mitnica, Vukovar, OŠ J. Lovretića, Otok i OŠ S. Antolovića, Privlaka.
Dvije su sestre u srednjim školama: u Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo, i
Prirodoslovnoj školi V. Preloga, Zagreb.
Ostale predmete predaju sestre u sljedećim školama:
Isusovačka klasična gimnazija, Osijek, Hrvatski jezik,
OŠ i SŠ glazbena “Petar Krančević“, Srijemska Mitrovica, Glasovir
OŠ Račinovci, Marinci i Cerić, Engleski jezik
OŠ V. Nazora, Vinkovci, Njemački jezik
Današnji mladi čovjek voli dinamiku i promjenu metodičkih postupaka, pogotovo prilikom poučavanja u vjeri, kao i prilikom formiranja stava prema, primjerice, glazbenoj kulturi ili kulturi čitanja, što zahtijeva ozbiljnu pripremu i praćenje stručne literature.
Rad sestara u školi nikako nije odrađen raspored sati. Može se reći da je to samo trećina, a da dvije trećine otpadaju na pripreme. Rad u školi i apostolat zajednice na tom području imaju veliko značenje. Svojim životom i radom sestre svjedoče mladima svoju vjernost Kristu i njegovu evanđelju, a također i radost, i optimizam te pridonose širenju Kristova kraljevstva na zemlji, u skladu s onim što im je zapisao utemeljitelj, o. Teodozije Florentini:
Svrha škole, utjecaj na razumsko i ćudoredno oplemenjenje mladeži može se postići samo onda ako je vjera temelj cjelokupnoga odgoja. Ne treba samo njegovati tijelo; duh treba podići, srce pridobiti za Boga, cijeloga čovjeka treba pripraviti za vječnost.
Tekst pripremila: s. Marija Stela Filipović
Osijek, 14. srpnja 2020.