Trenutno pregledavate Krjeposti Srca Isusova u srcu majke M. Amadeje
Krjeposti Srca Isusova u srcu Majke Amadeje

U prvi dan mjeseca lipnja, mjeseca posvećena Srcu Isusovu, ulazeći u samostansku crkvu u Đakovu, s pogledom na oltarnu sliku Srca Isusova, osjetila sam milinu ljubavi i toplinu zraka koje izbijaju iz Isusova probodenog srca. Dok sam netremice gledala Isusa, sjetila sam se majke M. Amadeje kako je u svojem životopisu zapisala: Od svog djetinjstva pa do više škole ne sjećam se, da sam bila nabožna, ali u višoj školi, znam da sam štovala Srce Isusovo i sv. Alojzija i da sam osjećala potrebu da se molim i da sam se rado molila. Obasjana svjetlom Isusova Srca, u mislima na majku M. Amadeju, osjetila sam radost i želju prelistati zapise i uspomene sestara na majku M. Amadeju te i u tome vidjeti koliko je ona u svojem životu upila ljubavi s Izvora života i svetosti.

Prije nego izdvojim nekoliko sjećanja sestara, u kojima se očituje pobožnost i ljubav majke M. Amadeje prema Srcu Isusovu, i koliko se ljubav Isusova Božanskog Srca prelila u njezino srce, promotrimo molitvu koju je napisala na Duhove 1944. godine za prikazanje kod sv. mise: „O moj Isuse, uključujem se u sve svete Mise, koje će se danas prikazivati po cijelom svijetu. Združujem se s nakanama Presvetoga Srca Tvoga i molim Te po bezgrješnom Srcu Marijinu. Sačuvaj mi iz svake svete Mise jednu kapljicu Tvoje svete krvi za uništenje mojih grijeha i kazne za grijehe. Podijeli mi ove milosti: Da se kod svake svete Mise jedna duša oslobodi čistilišta; jedan grješnik obrati; jedan umirući da nađe milosrđe; jedan se poganin obrati; da se odvrati od jednog djeteta pogibao smrti bez svetog krštenja; da se sačuva nevinost jednog djeteta; jedna duša da dobije kod izbora zvanja rasvjetljenje i odvažnost da radi po Božjoj volji i da se spriječi jedan teški grijeh, koji zadaje najviše boli Tvome Božanskome Srdcu.“ Čitajući molitvu ostajem zadivljena. U svojoj molitvi majka M. Amadeja otvara nam ulaz u otajstvo svoje povezanosti s Isusom. Uključujući se u svete misne žrtve, koje će se prikazivati po cijelom svijetu, združuje se s nakanama Srca Isusova, osluškuje njegove boli i želje koje pretače u molitvu. Zapaljena plamenom, koji gori u ljubavi punom Srcu Isusovu, majka M. Amadeja ljubavlju uzvraća ljubav. Sv. Augustin piše: „Bog je onaj koji ljubi i ljubeći rađa ljubav Ljubljenog. Između Boga koji ljubi i Ljubljenog struji ljubav. Bog je ljubav.“ Mislima svojega srca proniče misli i boli Srca Isusova i svojom molitvom traži načine kako ih ublažiti. Samo srce ranjeno ljubavlju zna i može ljubiti te svojom ljubavlju nastoji uzvratiti istom mjerom ljubavi. To se i te kako očitovalo u životu majke M. Amadeje. Crpeći ljubav na beskrajnom izvoru milosrđa, dobrote i nježnosti, uvježbavala se i u krjepostima Srca Isusova koje je u obilju pretakala u srca svojih sestara. Neka nam sestre same o tome progovore.

Sestra Charitas Šmit u svojim sjećanjima na majku M. Amadeju, između ostaloga, pamti sljedeće: Na Svijećnicu 1945. cijela provincijalna kuća u Đakovu posvetila se Prečistom Srcu Marijinu. Uz tu prigodu molila se molitva. Ja se sjećam te molitve: To je naš biskup uveo, na Svijećnicu. Kod blagoslova se molilo – MAJKO MARIJO, TEBI SE UTJEČE ČITAVA NAŠA OBITELJ I POSVEĆUJE SE PRESVETOM SRCU DA NAM TVOJ MOĆNI ZAGOVOR BLAŽI BOLI, POSVEĆUJE RADOSTI. Onda je Majka Amadeja došla u Zagreb pa se zajednica sestara na Blagovijest na Vrhovcu posvetila Srcu Marijinu. Tom prilikom pozvala je sestre da u zajednici održavaju i Stražu Srcu Isusovu koja je uvedena u to vrijeme. Cilj je ove pobožnosti svojom ljubavlju tješiti Isusovo Srce, ispunjeno bolima zbog zaborava i nezahvalnosti ljudi radi kojih je On toliko trpio! Kako li nježno ljubi upravo one od kojih je toliko malo ljubljen! Pred Svetohraništem prikazivati Isusu svoja djela, svoja trpljenja, svoje misli, svoje osjećaje i želje.

Majka M. Amadeja, zapaljena ljubavlju Božanskoga Srca Isusova, prema svjedočanstvima sestara, često je boravila pred Presvetim Sakramentom osluškujući otkucaje Srca Isusova, naslađujući se božanskom ljubavlju koja nas mijenja, preobražava i čini sličnima Isusu. Svoje iskustvo djelotvorne ljubavi Božje, koja se po adoraciji pred Presvetim Sakramentom prelijeva na nas iz Božanskoga Srca Isusova, Majka želi prenijeti na svoje sestre zato im piše: Naći ću si u kapelici mjesto gdje ću biti sama, posve sama sa svojim Bogom, gdje ne će ništa smetati niti mojem oku, niti mojem uhu. To će biti posebni časovi obračunavanja svoga ja pred svojim Bogom. Časovi zahvale za primljene milosti u prošlom tjednu, časovi dubokog priznanja svoje bijede i nemoći. Ovdje, pod okriljem ljubavi i dobrote našega Boga kapitulirat će moj ja… Moja oholost… Moja sebičnost… Moje sebeljublje… Moja osjetljivost… Moja sitničavost… Moja težnja da bude baš onako kako ja hoću… I tu, pod okriljem dobrote i milosrđa Božjega porast će veličina duše moje susestre, mojega bližnjega i namjesto mojega uvrijeđenoga ja, stupit će milost Božja, koja razumije, koja ispričava, koja prašta, koja izglađuje i sve sjedinjuje u Božjoj ljubavi. (Dragim sestrama: Očne, Živčane, Dječje klinike i Rtg.; Đakovo, 14. 12. 1947.) Ovi redci izvrsno opisuju duhovni put majke M. Amadeje koja je iskusila gdje i kako možemo svoje srce oblikovati prema Srcu Isusovu, da mu budemo slični u ljubavi, milosrđu, dobroti, blagosti i opraštanju, a onda ona to iskustvo prenosi i svojim sestrama.

I sljedeće svjedočanstvo s. Charitas govori o odnosu majke M. Amadeje prema štovanju Srca Isusova: „I kad sam bila u Iloku onda mi je poslala sličicu s natpisom: Odražavati Isusovu dobrotu, ljubav i čistoću. Majka Amadeja, 11.12.1965. Ovdje, iako izričito ne spominje Srce Isusovo, Majka želi s. Charitas da svojim životom odražava vrline Srca Isusova: dobrotu, ljubav i čistoću.

Svjedočanstvo s. Angele o majci M. Amadeji potvrđuje koliko je upila sjaj i toplinu Isusova Srca: Dana 12. listopada 1971. godine, bila sam premještena na Sušak za sakristanku. Tamo sam našla majku Amadeju. Rekla mi je: „Drago mi je da ste došli na Sušak.“ Za mene je to bila velika radost, biti tako blizu u zajednici s majkom koju sam toliko cijenila i poštivala, iz koje je zračila dobrota i toplina majčinske ljubavi.

U svojim uspomenama na majku M. Amadeju s. Mercedes Kopasić pamti njezinu majčinsku ljubav: Jednom smo se našle nas nekoliko sestara novakinja kod Časne majke u kancelariji i ona nam kaže: “Molite jedna za drugu, molite da vaša sestra bude bolja nego Vi, da vaša sestra bude svetija nego Vi, a Vi onoliko koliko je to volja Božja za Vas. Puno molite jedna za drugu.“ Znači, jedna duboka plemenitost, i mi smo bile zaista kao začuđene, s tom dubinom i majčinskom ljubavlju.

Svjedočanstvo s. Aurelije Miličić također potvrđuje ljubav majke M. Amadeje: Bogu sam zahvalna što mi je Majka Amadeja stavila koprenu na dan prvih zavjeta. Bilo nas je 13. U prvim koracima i danima koji su slijedili pratila nas je majčinskom brigom i ljubavlju. Često puta smo to iskusile kod osobnih susreta i pismenih poticaja i savjeta.

Sestra Dominika Zec u svojim uspomenama na majku M. Amadeju istaknula je sljedeće: Posebno se brinula za naš duhovni rast. Tražila je od nas red i disciplinu, ali se pri tom osjećala njezina briga i ljubav prema nama. Ja sam prema njoj osjećala veliko poštovanje, ali sam u svim svojim potrebama mogla njoj pristupiti kao majci.

Iz svjedočanstva sestre Veljke Zirdum ogleda se prava majčinska ljubav koju samo Bog može dati: Dulje vremena ležala sam u bolesničkom odjeljenju s visokom temperaturom 39-39,9 °C. Skoro svaku večer oko 22 sata tiho bi došla u sobu da ne probudi druge sestre. Pitala me za temperaturu i donijela mi nešto što su inače njoj davali za osvježenje. Sestre s juga poslale su ili donijele divlje naranče, koje su pune soka, ali su jako kisele (šećera nije bilo). Majka Amadeja sve je donijela sestri dvoriteljici i rekla joj neka mi svaki dan cijedi sok. Došla me pitati da li mi kiselo odgovara. Brinula se imam li apetit, imam li dovoljno hrane – dok je većina zdravih sestara gladovala!

Nisu samo sestre iskusile dobrotu i plemenitost srca majke M. Amadeje, nego i mnogi izvan samostana. O tome nam govori svjedočanstvo gospođe Eve Kuntarić, supruge advokata Kuntarića, kućnih prijatelja majke M. Amadeje, koja je u svojoj sažalnici, naon preminuća majke M. Amadeje, tadašnjoj provincijalnoj poglavarici napisala sljedeće: Mnogopoštovana časna Majko… Izgubili ste majku čvrste vjere, velikoga uma i velike odvažnosti, plemenitoga duha, iskrene pobožnosti i nježne ljubavi prema svima. Ljubav prema Bogu i bližnjemu u njoj je plamtjela i zračila iz njenoga bića kroz cijeli njen život…

Obasjani vatrom ljubavi i dobrote srca majke M. Amadeje, svi navedeni primjeri ne govore samo o njoj, već nas vode prema izvoru u kojem je sve blago mudrosti i znanja, izvoru milosti i svetosti. Zato svoje promišljanje ne mogu završiti drukčije već molitvom majci M. Amadeji da nam izmoli pravu pobožnost prema Srcu Isusovu te da i nas rese krjeposti Srca Isusova.

Srce Isusovo, uzore poniznosti, blagosti, dobrote, nježnosti, milosrđa i opraštanja, učini srca naša po Srcu svome!

s. Meri Gotovac