Trenutno pregledavate Sedam darova Duha Svetoga u životu majke M. Amadeje Pavlović

Foto: Pixabay

„Ono, što mi možemo dati od sebe jest ono, što mi imamo. A ono, što imamo, od Duha je Svetoga i od sudjelovanja našega s milostima. I ono, što mi dajemo, iako je od Duha Svetoga, primit će drugi od nas u onoj mjeri, u kojoj vidi, da je to na nama ostvareno. I ništa više.“ (Iz referata majke M. Amadeje „Apostolat sestre sv. Križa u današnjim vremenima“, 29. lipnja 1954.).

Uz svetkovinu Pedesetnice-Duhova naše su misli usmjerene prema Duhu Svetom, slatkom Gostu naših duša, kojega željno iščekujemo jer, kako kaže majka M. Amadeja: Ono što imamo, od Duha je Svetoga i od sudjelovanja našega s milostima. Razmatrajući učinke darova Duha Svetoga i tekstove njezinih pisama i okružnica sestrama, lako je vidjeti koliko je majka M. Amadeja surađivala s darovima Duha Svetoga. Neka nam njezine riječi, upućene sestrama, budu na pomoć da ju i sami nasljedujemo u suradnji s darovima Duha Svetoga.

  1. Dar mudrosti u životu majke M. Amadeje

Majka M. Amadeja dopustila je da ju vodi DAR MUDROSTI. On je prosvijetlio njezinu dušu i pomogao joj da gleda svijet, situacije, događaje, probleme Božjim očima. Zato sestrama piše: Sve što nam se dogodi, ticalo se to cijele zajednice ili samo pojedine sestre – sve, pa i onaj najsitniji događaj što ga život nosi – bio ugodan ili neugodan, sve je to Gospodin predvidio, poslao ili pripustio za dobro naših duša. Može nas snaći što mu drago, sve je to Božje ruke dar. Zato se ne bojim ničega!

  1. Dar razuma u životu majke M. Amadeje

DAR RAZUMA pomaže nam proniknuti dubine Božje misli i nauma spasenja. Vođena DUHOM RAZUMA, majka M. Amadeja, čestitajući sestrama Božić u svojoj čestitki duboko proživljava otajstvo utjelovljenja. U ime svake Vas, zahvalit ću se Malome Kralju za vaše preodabranje i molit ga za milost vjere u svim prilikama i pod svaku cijenu, ma bilo i pod cijenu svoga života. Ja bih Ga ne samo molila za tu milost, već bi mu štoviše i obećale u Vaše ime, kad bih bila sigurna, da ste shvatile, što je sve stajalo Maloga Boga Njegov dolazak na zemlju i Njegov život ovdje. I kad bih znala da ste razumjele i shvatile, da je u Njegovu odreknuću svega udobnoga i u Njegovoj potpunoj zaboravi Samoga Sebe toliko ljubavi za svaku nas, kad bismo mi to potpuno shvatile, morale bismo od same te spoznaje, umrijeti od sreće.“

  1. Dar savjeta u životu majke M. Amadeje

Dar savjeta prosvjetljuje naše srce, daje prave riječi koje treba reći, ispravan stav koji treba zauzeti te put kojim treba ići. Zahvaljujući DARU SAVJETA majka M. Amadeja s velikom je sigurnošću znala što, kada i kako reći: Drage sestre, da naš govor bude pravedan pred Bogom i ljudima, neka svaka naša riječ bude uvijek promišljena i oprezna, blaga i ozbiljna, čedna, a ipak odlučna, mudra i razborita, pravedna i uvijek istinita. Neka Gospodin otvori usta naša i onda kad u duši nastane bura i hoće da provali ogorčenim riječima, i onda kad me stigne nepravda i nezahvalnost… U svakoj prilici neka Gospodin otvori usne naše tek onda, kada u nama pobijedi Njegova dobrota i kad smognemo toliko snage da u časovima punim bola možemo govoriti pravo. 

  1. Dar jakosti u životu majke M. Amadeje

DAR JAKOSTI pomaže nam u teškoćama života, tjelesnim bolestima, u sumnjama… DUH JAKOSTI slabosti naše jača, umorne nas snaži, jača nam volju…Djelovanjem DUHA JAKOSTI majka M. Amadeja učinila je velika djela, upisana zlatnim slovima u srca njezinih sestara, u povijest Hrvatske provincije i u Knjigu pravednika. Tim darom znala je i mogla hrabriti sestre: Oduševimo se svaki dan za dragog Spasitelja nanovo. On nas je odabrao da budemo apostoli i misionari Njegove Ljubavi. On će nas kraljevski nagraditi za svaku žrtvu koju smo u tom radu prinijeli. Ništa, ni najmanja žrtva neće biti ne zapažena, neće biti zaboravljena. Dok smo Njegove i dok smo Božje ne bojmo se ničega! Mogu doći i doći će časovi teške kušnje, gdje će se staviti na kušnju i naša sveta vjera i pouzdanje u Boga. Ali ne bojmo se! Mi znamo u koga smo vjerovali. Spasitelj uvijek pobjeđuje! Mogu nas orobiti, mogu nas zapaliti, mogu nas poklati, mogu nas ubiti, ali Krista nam ne može nitko uzeti iz naših duša. S njime ćemo na Kalvariju, ali s njime ćemo i uskrsnuti, jer On nas je preodabrao i mi smo Njegove! 

  1. Dar znanja u životu majke M. Amadeje

DAR ZNANJA nas osposobljava da umijemo jasno raspoznati ono što nas dovodi do Boga i ono što nas odvaja od Njega. Prosvijetljena DAROM ZNANJA majka M. Amadeja vidjela je dublje i dalje. Kad su državne vlasti zatražile da se sestre preobuku u civilno odijelo, ni pod koju cijenu nije pristala, jer je znala da im ne smeta redovničko odijelo kao takvo, već redovništvo općenito. Zato piše: Prihvaćanjem državne službe u civilnom odijelu učinile bi veliku uslugu državi, koja se žaca pred javnosti, da zakonom zabrani redovničko odijelo. Svojim postupkom hoće da nas prisile da ga same odložimo. Mi ostajemo na stanovištu, da sačuvamo svoje redovničko odijelo do skrajnjih granica mogućnosti. Jedno je sigurno, to je samo početak. Iza toga slijedi oduzimanje zajedničke blagovaonice, pa zabrana zajedničke molitve i polaska u crkvu, sve drugo što izravno vodi do onemogućenja i uništenja zajedničkog života. To im je zapravo cilj. 

  1. Dar pobožnosti u životu majke M. Amadeje

DAR POBOŽNOSTI daje nam svetu ljubav prema Bogu i potiče nas na neprestani rast u prijateljstvu i zajedništvu s Bogom i s ljudima. On razvija u nama sinovski odnos prema Bogu, iz kojega raste povjerenje u njegovu providnost i njegovu volju. Obdarena DAROM POBOŽNOSTI majka M. Amadeja svjedoči sestrama vjeru i djetinje pouzdanje u Boga dok im za Novu godinu piše:

Onima koji Boga ljube, služi sve na dobro. Poniženja, šikanacije, prezir kod otpuštanja iz službe pa gubitci kuća i dobara, pa i sve druge nevolje, koje nas stižu na svakom koraku, sve to ima svoje mjesto u planovima Božjim. I kad ne bi vjerovali i znali, da je sve to pripuštanje Oca Nebeskoga, koji za svoju preodabranu djecu hoće i pripušta ono što je za njih najbolje, bilo bi zaista teško. Zato ćemo se neograničenim pouzdanjem predati u ruke predobroga Oca, jer je On, Predobri, sve to za mene, radi mene izmislio, promislio, prosudio, odvagnuo i odredio baš za mene, baš za ovaj čas, za ovo vrijeme, za moje usavršavanje, za moje posvećenje… 

  1. Dar straha Božjega u životu majke M. Amadeje

DAR SRAHA BOŽJEGA podsjeća nas koliko smo mali pred Bogom i njegovom ljubavlju i da je za naše dobro prepustiti mu se s poniznošću, poštovanjem i pouzdanjem u njegove ruke. DAROM STRAHA BOŽJEGA bojimo se uvrijediti Boga i izgubiti njegovo prijateljstvo jer ga ljubimo. Majka M. Amadeja, prožeta tim darom, u svojoj molbi za polaganje doživotnih zavjeta provincijalnoj poglavarici piše: Svjesna sam si da nisam vrijedna te velike milosti koju mi nudi Gospodin Isus po svetim vječnim zavjetima. Pogotovo kad se zagledam u prošlost svoga redovničkog života i sjetim se svih onih nedostataka, zala i nesavršenosti svoje duše, koje su krnjile u meni lik prave redovnice, duboko se zastidim u duši i još jače osjećam svoju nevrijednost. I kad ne bi bila uvjerena u neizmjerno milosrđe Božje kao i u to da će mi Onaj koji me je pozvao, dati i svoju milost da mogu ustrajati, vjerujte, draga Časna Gospođo, da bih se bojala dati svoju riječ zauvijek, gdje po svojoj slabosti nisam sigurna ni za jedan dan.

s. Meri Gotovac