Trenutno pregledavate Prvi tjedan došašća

Fotografija: Pixabay

Emisije na Radio Đakovu, nedjeljom u 12 sati, svakodnevno u 7.

PONEDJELJAK – ANĐEO OZDRAVLJENJA

Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrješnoga Srca Marije, svoje preljubljene Zaručnice! 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju –  Mt 8, 5-11

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Tá i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu:, ‘Učini to’ – i učini.« Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.«

Riječ Gospodnja.

Radosna vijest današnjega dana su riječi koje izgovaramo tijekom mise, prije pričesti: “Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.“

Osoba koja je izgovorila te riječi i koja u današnjem evanđelju traži Isusa poganin je, časnik rimske vojske. Obraća se Isusu ne iz vjere ili želje za Bogom, već iz potrebe da mu Isus izliječi bolesna slugu. Svojim izravnim pristupom i poštovanjem zadivio je Isusa. Isus bez predrasuda prihvaća i sluša njegov zahtjev.  Svojim odgovorom:  »Ja ću doći izliječiti ga« iznenađuje satnika jer nije očekivao da će Isus biti spreman doći u njegovu kuću. Dapače, osjeća se nedostojnim. U njemu se rađa vjera. Na temelju svojega profesionalnog iskustva, kao zapovjednika koji, kad nešto naredi, vojnik mora poslušati, satnik vjeruje da Isusova riječ ima autoritativnu snagu. Prepoznaje Isusovu vlast da može liječiti bolesne i s udaljenosti.

Što nam zapravo ovaj evanđeoski ulomak, odnosno događaj govori? Na početku nove liturgijske godine Crkva nam, preko ovoga događaja, predstavlja Isusov proglas: „Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.« Vjera rimskoga vojnika slika je i znak dolaska svih naroda u Božje kraljevstvo. Ne po vlastitim zaslugama ili ljubavi, već velikodušnošću Boga koji se i ovoga Božića rađa u liku djeteta. Idući u susret Božiću nismo sami. Danas nam Božja riječ nudi  ANĐELA ZDRAVLJA  koji nas poziva:

ANĐEO ZDRAVLJA: Danas učini satnikove riječi svojima i tijekom dana često ponavljaj: „Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.“ Gospodinu su poznate vaše tjelesne i duhovne bolesti i rane. Bolesni ste i bolujete od mržnje, ljubomore i  zavisti, od umišljenosti i oholosti. Bolujete od samoće i razočaranja, ali i od tolikih tjelesnih bolesti. Ranjavani ste i povrijeđeni od vlastite djece, supružnika i roditelja, od svojih najbližih i prijatelja. Gospodin sve to zna i želi va ozdraviti, samo čeka vaš poziv da ga danas u vjeri pozovete pod krov svoj. Nađi nekoga za koga ćeš danas moliti, koga ćeš posjetiti ili nazvati te mu tako donijeti radost i ozdravljenje svojim posjetom, lijepom riječju i blizinom. Majka M. Amadeja Pavlović, sveta sestra đakovačkoga samostana, svojim je sestrama govorila:   

 „Revno prihvaćajte vrč balzama i zalijevajte rane bližnjemu.“

UTORAK – ANĐEO MOLITVE

Dođi Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrješnoga Srca Marije, svoje preljubljene Zaručnice! 

Čitanje svetoga Evanđelja po Luki – (Lk 10, 21-24)

U ono vrijeme: Isus uskliknu u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin – doli Otac; niti tko je Otac – doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«  Tada se okrene učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!«

Riječ Gospodnja.

U današnjem evanđeoskom ulomku susrećemo Isusa koji slavi Oca, raduje se i zahvaljuje Ocu u Duhu Svetom. Raduje se povratku učenika s njihova apostolskog poslanja, na koje ih je poslao, da putem propovijedaju, liječe bolesne i izgone zloduhe. Oni su oduševljeni velikim djelima koja su učinili u njegovo ime. Isus ih gleda i ispunjen je radošću Duha Svetoga jer se po njima Bog htio objaviti jednostavnima, malenima, poniznima. Ovo bi nas trebalo potaknuti na oprez, ako želimo slijediti Isusa i ugoditi Bogu. To ne će biti moguće ako ne budemo sposobni mijenjati svoje svjetovne vrijednosti, preuzimajući one koje nam Gospodin predlaže. Dok smo naučili cijeniti bogatstvo i prosuđivati ljude na temelju materijalnoga, političkoga ili društvenoga uspjeha koji mogu pokazati, za Gospodina oni nisu važni, jer on vidi naša srca i zna da nas vode u sebičnost i hedonizam. Umjesto svega toga u središte moramo staviti ljubav, tek tada ćemo moći početi graditi dugo očekivanu civilizaciju ljubavi, Kraljevstvo Božje. Samo oni kojima se Bog objavi sposobni su to osjetiti. Jer vam kažem da su mnogi proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi vidite, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Što su to apostoli vidjeli i čuli? Kraljevstvo Božje u uobičajenim životnim stvarima dok su liječili, tješili tužne i zloduhe izgonili. Osluškujući jeku radosne vijesti današnjega evanđelja, poslušajmo Anđela MOLITVE koji će nam pomoći otkriti ljepotu molitve, malenosti i radosti zbog uspjeha drugih.

Anđeo molitve: Od Isusa danas učite biti zahvalni Ocu u Duhu Svetom ne samo zbog dobra koje vam daje, nego u molitvi budite zahvalni za dobrotu, talente i vjeru drugih, osobito onih koji su važni u vašim životima. Isus se raduje uspjehu svojih prijatelja. A zašto se ti ne bi radovao uspjehu svojih bližnjih? Upravo o tome Majka M. Amadeja Pavlović piše svojim sestrama.

Iz pisama sestrama u Sisku, u svibnju 1944. godine: „Drage sestre, poštujte jedna drugu! Sve smo djeca jednog Oca nebeskoga i sve otkupljene krvlju Sina Božjega, i sve smo Njegove zaručnice. Budimo jedna prema drugoj dobrohotne. Veselimo se, kad jedna uspije u radu. Pohvalimo to, radujmo se zajednički. To čini život snošljivim i zajednicu lijepom.“

SRIJEDA – ANĐEO SPREMNOSTI

Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrješnoga Srca Marije, svoje preljubljene Zaručnice! 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju – Mt 4, 18-22

U ono vrijeme: Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. Riječ Gospodnja.

Odmah pođoše za njim. To je radosna vijest današnjega blagdana sv. Andrije. Isus nikada ne zove nekoga kada je to savršeno zgodno, kada ta osoba nema ništa pametnije za raditi. Ne, upravo kada smo usred života, radeći ono što najbolje radimo, ono što najviše radimo, dok poput apostola bacamo ili krpamo svoje mreže.  No, što Isus zapravo želi od nas kad nas zove? On želi odgovor — odgovor ljubavi koja zahtijeva izbor, da nam je Isus na prvom mjestu. Ako ga volimo više od sebe, možemo ga slijediti “odmah”. Ako nam je draži od vlastitih aktivnosti i života, možemo ga slijediti “odmah”. Pitamo se: Kakav je odgovor ljubavi koji dajem ili želim dati Isusu danas, u svom životu?

Evanđelje kaže:  Oni brzo ostave mreže. Ostavili su nešto iza sebe. To je Bog! On želi da biramo.  Svaki izbor podrazumijeva odbacivanje drugih opcija. Ne možemo nekoga negdje pratiti, a da ne ostavimo nešto i ili nekoga iza sebe. Petar i Andrija ostavili su svoje mreže, svoj ribarski posao, svoju obitelj i svoje navike, sve što su imali i znali. Jakov i Ivan ostavili su svoj čamac i svog oca. Mi pak često pokušavamo slijediti Krista, ali ne ostavljajući stvari i druge: svijet, udobnost, svoje sklonosti, svoje navezanosti na nekoga i na nešto. Mislimo da možemo slijediti Krista i imati sve. No, ne možemo. Gospodin traži od nas da u vremenu došašća odbacimo sve što nije on. Zato nam Božja riječ dovodi u susret  Anđela SPREMNOSTI  koji nam poručuje:

Anđeo SPREMNOSTI: U svojoj svakodnevnici, u svome poslu budi pažljiv dok Isus kraj tebe prolazi i dok te poziva. S ljubavlju, koja nadjačava sve tvoje druge ljubavi, izbore, sviđanja i želje, spremna i radosna srca odazovi se. Nemoj da te Gospodin mora čekati. Hrabro i velikodušna srca daj mu sve, bez obzira na cijenu.  U toj velikodušnoj ljubavi neka sve prati zagovor i primjer majke M. Amadeje Pavlović koja je u svojim odlukama na kraju duhovnih vježbi 1950. godine napisala:

„Neću se štedjeti. Neću tražiti sebe. Zaboravit ću sebe. Neću se tužiti niti govoriti o sebi, jedino pred Svetohraništem. Gospodine, daj da nikome ne zamjerim, da se ni na koga ne žalim kad se radi o mojoj osobi. Daj da budem tebi slična. Da te jako, jako zavolim.“

ČETVRTAK – Anđeo MUDROSTI

Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrješnoga Srca Marije, svoje preljubljene Zaručnice! 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju – Mt 7, 21.24-27

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne će u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.

Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvrši ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi, i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer — utemeljena je na stijeni. Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.«

Riječ Gospodnja.

Iz Matejeva evanđeoskog odlomka lako je uočiti koliko je Gospodin Isus izričit i jasan u svom naučavanju. Za njega nije dovoljno ponavljati: Gospodine! Gospodine! – da bi netko ušao u njegovo kraljevstvo. Potrebno je ispuniti volju Očevu i Riječ pretočiti u djelo. Tko tako čini,  prema Isusovim riječima, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi, i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Zašto? Jer — utemeljena je na stijeni. Usporedba s kućom sagrađenom na pijesku ili na stijeni, jasno govori koji i kakvi su ishodi površna slušanja njegovih riječi i života bez čvrsta temelja.  Često susrećemo ljude koji za sebe kažu: “Ja sam katolik, potječem iz katoličke obitelji; Ja sam član te i te udruge, a i dobročinitelj one druge.“ Ali pravo pitanje koje treba postaviti takvim ljudima jest: Gdje je tvoj temelj, gdje je tvoja nada? Na Isusu, kamenu živomu ili na tvojim dobrim djelima? Takvi, prividni kršćani koji temelje život na svojim dobrim djelima, kada navale bujice i zapušu vjetrovi kušnja života, padaju jer nemaju temelja, nemaju stijene, nemaju Krista. S druge strane, postoje mnogi muškarci i žene koji svoj život temelje na Kristu. Prisjetimo se tolikih bolesnika, starih i osamljenih, toliki roditelja, vrijednih radnika, svećenika, redovnika i redovnica koji svoj rad, svoja nastojanja, patnje prinose za dobro Crkve i svijeta. Što znači graditi na Kristu, poslušajmo Anđela mudrosti:

Anđeo mudrosti: Graditi na Kristu znači temeljiti sve svoje želje, očekivanja, snove, ambicije i sve svoje projekte na njegovoj volji. To znači reći: „Gospodine, ne želim učiniti ništa u životu protiv tebe, jer znaš što je za mene najbolje. Da biste tako mogli živjeti, neka vam u tome bude zagovornica i pomoćnica majka M. Amadeaa, koja je svojim sestrama govorila:

Što znači biti pobožan? Biti pobožan, ne znači neprestano moliti krunice, lijepe molitve iz molitvenika, nego vršiti volju Božju, koja se očituje u odredbama poglavara.“

Petak – Anđeo vjere

Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrješnoga Srca Marije, svoje preljubljene Zaručnice! 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju – (Mt 9, 27-31)

U ono vrijeme: Kad je Isus odlazio, pođu za njim dva slijepca vičući: »Smiluj nam se, Sine Davidov!« A kad uđe u kuću, pristupe mu slijepci. Isus im kaže: »Vjerujete li da mogu to učiniti?« Kažu mu: »Da, Gospodine!« Tada se dotače njihovih očiju govoreći: »Neka vam bude po vašoj vjeri.« I otvoriše im se oči. A Isus im poprijeti: »Pazite da nitko ne dozna!« Ali oni, izišavši, razniješe glas o njemu po svem onom kraju.

Riječ Gospodnja.

Sine Davidov, smiluj nam se! Molitveni je to vapaj dvojice slijepaca koji traže Isuse sa stavovima poniznosti i kajanja. Prilaze potpuno svjesni svojih ograničenja i slabosti. Zapravo, zbog tih ograničenja oni mu se približavaju. Da su bili zdravi, možda nikada ne bi krenuli prema Isusu. Nisu osjećali nikakvo samosažaljenje niti su mu prišli žaleći se na svoju situaciju. Nisu pitali: “Zašto si dopustio da se rodim slijep? Nije u redu da ne vidim. Zašto mi se ovo moralo dogoditi?” Nisu postavili nijedno od ovih pitanja koje smo mi i te kako skloni postavljati kad smo suočeni s patnjom i križem bilo koje vrste. No, svaki put kad mu, poput slijepaca iz današnjega evanđelja, prilazimo vapajem: Sine Davidov, smiluj nam se! – Isus dovodi u pitanje našu vjeru: »Vjeruješ li da mogu to učiniti? Došašće je pravo vrijeme za nas da tražimo Isusa i rastemo u vjeri. Zato nam danas u susret dolazi Anđeo vjere koji nam govori: 

Anđeo vjere: Isuse, Sine Davidov, smiluj nam se! U svojoj sljepoći, u svojim problemima, svojim grijesima, u svojim osobnim potrebama i u molitvi za druge vapi često tijekom dana: Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!“ I kad Isus dovede u pitanje tvoju vjeru: “Misliš li da ja to mogu?”  – odgovori: “Da, Gospodine! Pomozi mojoj nevjeri!“ Neka ti u tome danas pomogne savjet majke M. Amadeje Pavlović kako je govorila svojim sestrama:

 „Pitam Vas, drage sestre, imate li i Vi ovaj čvrsti, nepokolebivi duh vjere? Tražite li prije svega i u svemu samo Boga? Vidite li u svim prilikama očinsku ruku Božju? Primate li sve zahvalno iz ruke Božje govoreći radosno i predano: „Da, Oče.“ Tako, drage sestre, u prvom tjednu došašća prignimo glavu pred svetom Voljom Božjom i živimo iz vjere.“

SUBOTA – ANĐEO VELIKODUŠNOSTI

Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrješnoga Srca Marije, svoje preljubljene Zaručnice! 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju – (Mt 9, 35-38; 10, 1.6-8)

U ono vrijeme: Isus je obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć. Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima; »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.« Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Posla ih i uputi: Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

Riječ Gospodnja.

Čuli smo radosnu vijest današnjega dana:  »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Boraveći među ljudima, Isus vidi potrebu onih koji ga slijede. Isusova je briga za narod velika. Uočava u mnoštvu veliku bijedu i prazninu. Pun je suosjećanja, samilosti, milosrđa i solidarnosti prema ljudima. Da bi odgovorio na njihove potrebe, izabire dvanaestoricu apostola, ljudi bez utjecaja, iz različitih sredina, koje će učiniti pastirima po srcu svojem. Svojim učenicima  daje vlast i upute kako trebaju pristupiti onima koji su u potrebi.

Prva potreba, na koju Isus podsjeća, jest da je prvobitno zvanje Dvanaestorice i svih njegovih učenika molitva. Zato, prije nego što šalje apostole, poziva ih : „Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.“ Zatim ih šalje da “liječe bolesne, uskrisavaju mrtve, čiste gubave, izgone zle duhove, navješćuju: približilo se Kraljevstvo nebesko.” Ovo nije mali program! Istodobno, Isus im pokazuje put kako to učiniti: „Badava ste primili, besplatno dajte.” Glavna je kvaliteta apostola besplatnost i velikodušnost. Gospodin i od nas traži da se brinemo o ljudima u potrebi. Svima nam je dao darove, možda ne tako velike kao što ih je dao svojim učenicima ili drugima danas, ali one koje ja posjedujem, stavljam li ih u službu braće u potrebi? Mogu li i ja za sebe to reći? Pozvana sam. U duhu poruke današnjega evanđelja ANĐEO VELIKODUŠNOSTI nas poziva:

ANĐEO VELIKODUŠNOSTI: Molite Gospodara žetve za nova apostolska, svećenička i redovnička zvanja. Danas izmoli koju molitvu za papu, biskupe, svećenike i misionare, da mogu ispuniti Isusov apostolski nalog: PUTEM PROPOVIJEDATI…, BOLESNE LIJEČITI…, ZLODUHE IZGONITI. Pobrinite se za unesrećene, potištene, izgubljene ljude. Majka M. Amadea govorila je svojim sestrama:

 „Oduševimo se svaki dan za dragog Spasitelja nanovo. On nas je odabrao da budemo apostoli i misionari Njegove Ljubavi. On će nas kraljevski nagraditi za svaku žrtvu koju smo u tom radu prinijeli. Ništa, ni najmanja žrtva ne će biti nezapažena, ne će biti zaboravljena.“

s. Meri Gotovac