Trenutno pregledavate Autor Ivica Raguž o knjizi «Ja služimBogu. Duhovni život majke M. Amadeje»

U dvorani za duhovne vježbe samostana u Đakovu, 18. lipnja 2021. godine, u 16 sati, autor Ivica Raguž, profesor dogmatske teologije na KBF-u u Đakovu, okupljenim je sestrama, novakinjama, postulanticama i kandidaticama govorio o svojoj nedavno objavljenoj knjizi «Ja služimBogu. Duhovni život majke M. Amadeje».

Sestra Valerija Široki, provincijalna poglavarica, na početku je pozdravila predavača i autora knjige, te ga zamolila da progovori o samoj knjizi, koju sestre imaju u ruci i koju čitaju ovih dana.

Autor je svoje izlaganje započeo pitanjem kojim je majka M. Amadeja započinjala razgovor sa svojim sestrama, a ono glasi: „Kakav je vaš duhovni život?“

Zatim je u osam poticajnih misli, koje je nazvao osam poljubaca, jer su to istinske riječi od kojih se živi, oslikao život majke M. Amadeje (1. ponizna piromanka, 2. pisma, 3. eros i redovničko odijelo, 4. Kristova taktika, 5. poslušnost, 6. vječni život, 7. «bona voluntas», dobra volja, 8. «Gledajte jedna drugu nasmijati, makar i čučanjem.»). Bile su to zaista duboke misli, koje su potaknule pitanja i sjećanja sestara na majku M. Amadeju, gdje je došla do izražaja snaga i dinamis duha majke M. Amadeje. Stoga je Autor na kraju naglasio kako nas ova knjiga sada obvezuje da svoj život uskladimo sa životom majke M. Amadeje, te nužno svakoj postavlja pitanje: «A kakav je tvoj duhovni život?»

s. Marija Stela Filipović